Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høringen er afsluttet:

Forslag til Miljøtilsynsplan 2021-2024

Officielt navn: Forslag til Miljøtilsynsplan 2021-2024
Høringsperiode: 02.11.20 - 30.11.20
Sagsnummer 09.00.00-G01-2-20

Rødovre Kommune sender hermed forslag til Miljøtilsynsplan 2021-2024 for miljøtilsyn med industrivirksomheder i høring.

Hent: Forslag til miljøtilsynsplan 2021-2024 her

Forslag til miljøtilsynsplan 2021-2024

Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 3 stiller krav om, at tilsynsmyndigheden udarbejder en miljøtilsynsplan hvert 4. år for virksomheder i kommunen. Inden planen stilles til rådighed for offentligheden, skal offentligheden have mulighed for at kommentere på forslag til miljøtilsynsplan 2021-2024 inden for en frist på 4 uger.

Miljøtilsynsplanen er tilsynsmyndighedens måde at tilkendegive, hvordan tilsynsindsatsen på miljøområdet for den kommende 4-årige periode overordnet vil blive gennemført.

Miljøtilsynsplanen indeholder en liste over de virksomheder Rødovre Kommune fører tilsyn med. Virksomhedslisten indeholder blandt andet oplysninger om, hvilken listebetegnelse virksomheden er placeret under i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder.

Eventuelle bemærkninger til forslaget kan sendes til Rødovre Kommune på roedovre.kommune.e10323@remove-this.rk.dk senest 30. november 2020.

 

 

Høringssvar

Ingen høringssvar fundet.