Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høring:

Forslag til Regulativ for husholdningsaffald

Officielt navn: Offentlig høring af Forslag til Rødovre Kommunes Regulativ for husholdningsaffald
Høringsperiode: 07.04.21 - 05.05.21
Sagsnummer 07.01.00-P24-1-21

Kommunalbestyrelsen har den 30. marts 2021 vedtaget at sende Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring i 4 uger. 

Forslag til Regulativ for husholdningsaffald

Rødovre Kommune ændrer ordning for indsamling af pap i frivillig beholder hos villaer og rækkehuse.

Frivilligheden til at fravælge en beholder ændres nu til en obligatorisk beholder, hvor alle private husstande skal modtage en beholder. Det betyder, at de husstande som i første omgang takkede nej til en beholder til pap, nu skal modtage den. Ændringen træder i kraft den 1. juli 2021.

Indsamlingen ændres desuden fra at være en skelordning, hvor beholderen skal stilles frem til fortov, til n standpladsordning hvor beholderen hentes inde på grunden.

Endvidere ændres teksten om bygge- og anlægsaffald, så den stemmer overens med bestemmelserne for anmeldepligt i den nye affaldsbekendtgørelse. Her er kravet om anmeldelse af bygge- og anlægsarbejder, der vedrører et areal på mere end 10 m2 fjernet.

Høringsperiode

Forslag til Regulativ for husholdningsaffald er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 7. april 2021 til den 5. maj 2021. Enhver har ret til at se og kommentere forslaget. Kommentarer, ændringsforslag, eller indsigelser til regulativet skal senest den 5. maj 2021 afgives på Rødovre Kommunes digitale høringsportal.

Opret høringssvar

Høringssvar

Ingen høringssvar fundet.