Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høring:

Affaldsplan 2022-2033

Officielt navn: Offentlig høring af Rødovre Kommunes Affaldsplan 2022-2033
Høringsperiode: 07.09.21 - 02.11.21
Sagsnummer 07.00.01-K04-1-21

Kommunalbestyrelsen har den 31. august 2021 vedtaget at sende Affaldsplan 2022-2033 i offentlig høring i otte uger. 

Affaldsplan 2022-2033

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen udarbejde en 12-årig affaldsplan, som skal revideres hvert 6. år. Den nye affaldsplan skal erstatte den nuværende Affaldsplan 2014-2018. 

Inden Affaldsplan 2022-2033 kan træde i kraft, skal den sendes i otte ugers offentlig høring, og derefter endeligt vedtages. 

Hent: Affaldsplan 2022-2033, Bilag til Affaldsplan

Affaldsplan 2022-2033 tager udgangspunkt i de målsætninger der er præsenteret i den nationale Handlingsplan for cirkulær økonomi og national plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-

Affaldsplanen danner grundlag for kommunens indsatser og målsætninger på affaldsområdet de næste seks år og indeholder 22 aktiviteter fordelt over fem temaer. De fem temaer handler om: Mere sortering og genanvendelse, udvikling af indsamlingsordninger, genbrug og cirkulær økonomi, erhvervsaffald og ny teknologi. Den overordnede målsætning i planen følger den nationale målsætning om 55 % genanvendelse i 2025, 60 % genanvendelse i 2030 og 65 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2035. 

Høringsperiode

Affaldsplan 2022-2033 er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 7. september 2021 til den 2. november 2021. Enhver har ret til at se og kommentere forslaget. Kommentarer, ændringsforslag, eller indsigelser til regulativet skal senest den 2. november 2021 afgives på Rødovre Kommunes digitale høringsportal. 

Opret høringssvar

Høringssvar

Ingen høringssvar fundet.