Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høring:

Forslag til regulativ for jord

Officielt navn: Offentlig høring af Forslag til Regulativ for jord
Høringsperiode: 15.09.21 - 13.10.21
Sagsnummer 09.08.15-P24-1-21

Kommunalbestyrelsen har den 31. august 2021 vedtaget at sende Forslag til Regulativ for jord i offentlig høring i 4 uger.

Hent: Forslag til Regulativ for jord

Fremover skal anmeldelse af jordflytning ske elektronisk og jordflytninger på 1 m3 eller derunder fra ikke kortlagte arealer, kan afleveres uden anmeldelse på et dertil godkendt modtageanlæg.

Høringsperiode

Forslag til Regulativ for jord er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 15. september 2021 til den 13. oktober 2021. Enhver har ret til at se og kommentere forslaget. Kommentarer, ændringsforslag, eller indsigelser til regulativet skal senest den 13. oktober 2021 afgives på Rødovre Kommunes digitale høringsportal. 

Opret høringssvar

Høringssvar

Ingen høringssvar fundet.