Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høringen er afsluttet:

Forslag til lokalplan 150 samt Tillæg 6 til Kommuneplan 2018

Officielt navn: Offentlig høring af Forslag til Lokaplan 150 Boliger på Tårnvej 97 og Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2018
Høringsperiode: 13.10.21 - 08.12.21
Sagsnummer 01.02.05-P16-4-21

Kommunalbestyrelsen har den 28. september 2021 vedtaget at sende Forslag til Lokalplan 150 – Boliger på Tårnvej 97 og Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2018 i offentlig høring i 8 uger. 

Se Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2018 her

Hent: Miljøscreening og planforslagene her

Forslag til Lokalplan 150 - Tårnvej 97

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre en ny boligbebyggelse bestående af lejligheder og rækkehuse med tilhørende udearealer for ophold, leg, motion og køkkenhaver samt et fælles parkeringsanlæg på terræn. Derudover er det lokalplanens formål, at området udvikles med fokus på forebyggelse af støjgener, tryghed og forskønnelse af forløbet langs Tårnvej.

Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2018.

I Kommuneplan 2018 er området inden for Forslag til Lokalplan 150 udlagt til etageboliger i maks. 4 etager. Dette ændres med tillægget til at området kan omfatte etageboliger og tæt-lav-boliger med maks. etageantal på 5.