Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høring:

Forslag til Regulativ for husholdningsaffald

Officielt navn: Offentlig høring af Forslag til Rødovre Kommunes Regulativ for husholdningsaffald Høringsperiode: 01.09.22 - 29.09.22
Høringsperiode: 01.09.22 - 29.09.22
Sagsnummer 07.00.03-P24-1-22

Kommunalbestyrelsen har den 30. august 2022 vedtaget at sende Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring i 4 uger.

Forslag til Regulativ for husholdningsaffald

Rødovre Kommune implementerer med regulativet ny indsamlingsordning for mad- og drikkekarton i regulativets § 16. Mad- og drikkekarton indsamles sammen med plast. Tilføjelsen af mad- og drikkekarton betyder, at tømningen af beholder til papir- og plast inkl. mad- og drikkekarton ændres fra hver tredje uge til hver anden uge hos villaer og rækkehuse.

Høringsperiode

Forslag til Regulativ for husholdningsaffald er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 1. september 2022 til den 29. september 2022. Enhver har ret til at se og kommentere forslaget. Kommentarer, ændringsforslag, eller indsigelser til regulativet skal senest den 29. september 2022 afgives på Rødovre Kommunes digitale høringsportal. 

Oplysning om behandling af personoplysninger

På vores hjemmeside finder du oplysninger om behandling af personoplysninger:
Rødovre Kommune: I Affald og Genbrug (rk.dk)

Opret høringssvar

Høringssvar

Ingen høringssvar fundet.