Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Vejledning til høringssvar

Kommentarer, ændringsforslag eller indsigelser til planerne skal afgives her på siden, hvorefter de vil indgå i den videre planproces. Indkomne høringssvar, der sendes til Rødovre Kommune offentliggøres på høringssiden, hvor interesserede borgere, virksomheder, organisationer med videre kan se, hvilke forslag der er på vej, hvilke organisationer der høres og hvilke høringssvar der er afgivet. Mailadresse på de personer der afgiver høringssvar vil ikke være synlig for andre, hvorimod navn og adresse vil fremgå.

Høringssvar modtaget i papirversion indscannes og offentliggøres.

Forhøring om Projekter ved Kagsmosen og Kagsåen

Captcha image