Afsluttede høringer

Digitale afsluttede høringer

Du kan orientere dig om de afsluttede høringer nedenfor. Her kan du også se de høringssvar, der er blevet afgivet i høringsperioden.

Vælg høringstype:

Lokalplaner
Kommuneplaner
Andre planer

Afsluttede høringer

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald

I høring til: 11.03.20

Kategori: Andre planer

Kommunalbestyrelsen har den 28. januar 2020 vedtaget at sende Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i offentlig høring i 4 uger.  Se Forslag til Regulativ for erhvervsaffald her  Forslag til...

Høring afsluttet

Forslag til Regulativ for husholdningsaffald

I høring til: 11.03.20

Kategori: Andre planer

Kommunalbestyrelsen har den 28. januar 2020 vedtaget at sende Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring i 4 uger.  Se Forslag til I Regulativ for husholdningsaffald her  ...

Høring afsluttet

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127

I høring til: 08.04.20

Kategori: Lokalplaner

Kommunalbestyrelsen har den 28. januar 2020 vedtaget at sende Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127 – Ændring af bebyggelsesprocent for Delområde A, C og D i offentlig høring i otte uger. Se Forslag...

Høring afsluttet

Forslag til Lokalplan 148

I høring til: 08.04.20

Kategori: Lokalplaner

Forslag til Lokalplan 148 - Kort over Rødovre
Kommunalbestyrelsen har den 28. januar 2020 vedtaget at sende Forslag til Lokalplan 148 – Temalokalplan for åben-lav-boligområder i offentlig høring i otte uger. Hent: Miljøscreening af...

Høring afsluttet

Forslag til Rødovrestrategi 2020

I høring til: 30.08.20

Kategori: Kommuneplaner

Forslag til Rødovrestrategi 2020 - Forside fra trykt udgave
Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2019 vedtaget at sende Forslag til Rødovrestrategi 2020 i offentlig høring. Strategien er i høring fra den 29. januar til den 30. august 2020. Forslaget er...

Høring afsluttet

Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

I høring til: 27.02.20

Kategori: Andre planer

Kommunalbestyrelsen har den 26. november 2019 vedtaget at sende Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i offentlig høring i 12 uger.  Se Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse...

Høring afsluttet

Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2018

I høring til: 12.09.19

Kategori: Kommuneplaner

Kommunalbestyrelsen har den 25. juni 2019 vedtaget at sende Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2018 og Forslag til Lokalplan 149 i offentlig høring i ni uger. Hent: Miljøscreening af Tillæg 2 til...

Høring afsluttet

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 145

I høring til: 30.07.19

Kategori: Lokalplaner

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 145 - Kortudsnit af området
Kommunalbestyrelsen har den 25. juni 2019 vedtaget at sende Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 145 i offentlig høring i fire uger. Se Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 145 her Se Miljøscreening af...

Høring afsluttet

Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2018

I høring til: 02.08.19

Kategori:

Kommunalbestyrelsen har den 28. maj 2019 vedtaget at sende Forslag til Lokalplan Hendriksholmskvarteret 129 og Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 i offentlig høring i 8 uger. Se Forslag til...

Høring afsluttet

Forslag til Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret

I høring til: 02.08.19

Kategori: Lokalplaner Kommuneplaner

Kommunalbestyrelsen har den 28. maj 2019 vedtaget at sende Forslag til Lokalplan Hendriksholmskvarteret 129 og Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 i offentlig høring i 8 uger. Se Forslag til...

Høring afsluttet

Forslag til Lokalplan 149

I høring til: 12.09.19

Kategori: Lokalplaner

Kommunalbestyrelsen har den 25. juni 2019 vedtaget at sende Forslag til Lokalplan 149 og Tillæg 2 til Kommuneplan 2018 i offentlig høring i ni uger. Hent: Miljøscreening af planforslagene her. ...

Høring afsluttet

Forslag til Vandforsyningsplan 2019-2028

I høring til: 02.06.19

Kategori: Andre planer

Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2019 vedtaget at sende Forslag til Vandforsyningsplan 2019-2028 i offentlig høring i otte uger. Se Forslag til Vandforsyningsplan 2019-2028 her Se Miljøscreening...

Høring afsluttet

Forslag til Lokalplan 145

I høring til: 08.04.19

Kategori: Lokalplaner

Forslag til Lokalplan 145 - Karrébyen
Kommunalbestyrelsen har den 29. januar 2019 vedtaget at sende Forslag til Lokalplan 145 Karrébyen i offentlig høring i otte uger. Se Del 1: Forslag til Lokalplan 145 her Se Del 2: Designmanual for...

Høring afsluttet

Forslag til Lokalplan 144

I høring til: 08.04.19

Kategori: Lokalplaner

Forslag til Lokalplan 144 - Illustration af byggeri
Kommunalbestyrelsen har den 29. januar 2019 vedtaget at sende Forslag til Lokalplan 144 Næsbyvej og Egegårdsvej i offentlig høring i otte uger. Se Del 1: Forslag til Lokalplan 144 her Se Del 2:...

Høring afsluttet

Forslag til Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å

I høring til: 24.01.19

Kategori: Andre planer

Kommunalbestyrelsen har den 25. september 2018 vedtaget at sende Forslag til Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å med tilhørende miljørapport i offentlig høring i 8 uger. Du kan se Forslag til...

Høring afsluttet

Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2018

I høring til: 06.12.18

Kategori: Kommuneplaner

Kommunalbestyrelsen har den 30. oktober 2018 vedtaget at sende Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2018 i offentlig høring i 4 uger. Hent: Miljøscreening af planforslaget her. Forslag til Tillæg 1...

Høring afsluttet

Forslag til Lokalplan 135

I høring til: 06.12.18

Kategori: Lokalplaner

Kommunalbestyrelsen har den 25. september 2018 vedtaget Forslag til Lokalplan 135 til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger. Se Miljøscreening af planforslaget her Forslaget kan desuden hentes i...

Høring afsluttet

Forslag til Lokalplan 132

I høring til: 11.10.18

Kategori: Lokalplaner

Kommunalbestyrelsen har den 26. juni 2018 vedtaget at sende Forslag til Lokalplan 132 Stationsplads, bolig og erhverv ved Slotsherrensvej og Ring 3 i offentlig høring i otte uger. Se Forslag til...

Høring afsluttet

Forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023

I høring til: 21.06.18

Kategori:

Kommunalbestyrelsen har den 24. april 2018 vedtaget at sende Forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023 i offentlig høring. Forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023 er en samlet plan for at begrænse...

Høring afsluttet

Forslag til Kommuneplan 2018

I høring til: 21.03.18

Kategori: Kommuneplaner

Forslag til Kommuneplan 2018 - Forside fra trykt udgave
Kommunalbestyrelsen har den 19. december 2017 vedtaget at sende Forslag til Kommuneplan 2018 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring i 8 uger. Hent: Miljøvurdering af planforslaget her ...

Høring afsluttet

Forslag til Tillæg 2 til spildevandsplan 2013-2020

I høring til: 31.10.17

Kategori:

Forslag til Tillæg 2 til spildevandsplan 2013-2020 - Kagsåen udløb
Kommunalbestyrelsen har den 29. august 2017 vedtaget Forslag til Tillæg 2 til spildevandsplan 2013-2020 med tilhørende miljøvurdering. Planforslaget med tilhørende miljøvurdering fremlægges til...

Høring afsluttet

Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2014

I høring til: 13.09.17

Kategori: Kommuneplaner

Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2014 - Trafikeret vej
Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 142 og Tillæg 11 til Kommuneplan 2014. Planforslagene fremlægges til offentlig høring i 10 uger. Hent: Forslag til lokalplan...

Høring afsluttet

Forslag til lokalplan 142

I høring til: 13.09.17

Kategori: Lokalplaner

Forslag til lokalplan 142 - Trafik på Islevdalvej
Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 142 og Tillæg 11 til Kommuneplan 2014. Planforslagene fremlægges til offentlig høring i 10 uger. Hent: Forslag til Tillæg 11...

Høring afsluttet