Afsluttede høringer

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høringen er afsluttet:

Forslag til Tillæg 2 til spildevandsplan 2013-2020

Officielt navn: Offentlig høring af Forslag til Tillæg 2 til spildevandsplan 2013-2020
Høringsperiode: 05.09.17 - 31.10.17
Sagsnummer 06.00.05-G00-1-17

Kommunalbestyrelsen har den 29. august 2017 vedtaget Forslag til Tillæg 2 til spildevandsplan 2013-2020 med tilhørende miljøvurdering. Planforslaget med tilhørende miljøvurdering fremlægges til offentlig høring i 8 uger.

Hent: Miljøvurdering af Tillæg 2 til spildevandsplan 2013-2020

I Forslag til Tillæg 2 til spildevandsplan 2013-2020 træffer Rødovre Kommune beslutning om, at spildevandsanlæg udført af ELF Development som led i privat byggemodning i IrmaByen skal overtages af HOFOR. 

Samtidig udvides Rødovre Kommunes målsætning for udbygning af det offentlige kloaksystem, så den fremover også omfatter etablering af separat regnvandssystem i fælleskloakerede områder i forbindelse med byudvikling.

Høringsperiode

Forslag til Tillæg 2 til spildevandsplan 2013-2020 med tilhørende miljøvurdering er lagt frem i offentlig høring i 8 uger i perioden 6. september 2017 til 31. oktober 2017.

Kommentarer, ændringsforslag eller indsigelser til planforslaget eller miljøvurderingen skal senest den 31. oktober 2017 afgives på Rødovre Kommunes digitale høringsportal. 

Yderligere oplysninger om planforslaget og miljøvurderingen kan fås hos:
Miljøkontoret i Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
Telefon 36 37 70 00

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK