Afsluttede høringer

Hvis du vil vide mere

Planerne udarbejdes i overensstemmelse med Planloven. Du kan læse planloven på www.retsinfo.dk. For yderligere information om det danske plansystem for fysisk planlægning kan du med fordel se på borger.dk eller Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Statslige planer

Alle planer udarbejdes endvidere i henhold til statslige og regionale planer som for eksempel Fingerplanen 2013, som omhandler Landsplandirektivet om hovedstadsområdets planlægning af byudvikling, byomdannelse, grønne kiler, trafikanlæg med mere. Fingerplanen udstikker retningslinjerne for placering af arealer til byformål og for anvendelsen af arealer i det åbne land.

Høringssvar fra Ole Wolfgang

Forslag til Tillæg 2 til spildevandsplan 2013-2020

Sagsnummer: 06.00.05-G00-1-17 SvarID: 25
Indsendt af Ole Wolfgang
Dato 11.10.17
Høringssvar fra Grundejerforeningen Schweizerdalen vedr. Forslag til Tillæg 2 til spildevandsplan 2013-2020
Det glæder os meget at se, at Rødovre Kommune ved udstykningen af erhvervsgrunden på Irma grunden lægger op til at afklare de fremtidige ejer- og vedligeholdelsesforhold for kloakkerne på den udstykkede grund.
Og det er glædeligt, at der lægges op til, at kloakforsyningen (HOFOR) her overtager de fælles dele af kloakledningerne, således at den enkelte grundejer i Irmabyen fremover får et direkte kundeforhold til kloakforsyningen.
Dette giver en klar og forståelig grænseflade mellem kloakforsyningen og grundejerne, hvor alle stilles ens.
Dette er et godt og rigtigt princip.
Desværre er det således, at man ikke har skabt denne klarhed ved tidligere udmatrikuleringer af erhvervsgrunde i Rødovre kommune.
Dette er f. eks. situationen i hos os i Grundejerforeningen Schweizerdalen.
Konsekvensen af dette er, at der skabes en situation, hvor kloakforsyningen ikke leverer kloak til den enkelte grundejer, men alene til et fælles distributionsnet på grunden. Derved skabes behov for, at grundejerne danner et privat spildevandslaug til at varetage drift og vedligeholdelse af de fælles kloakledninger, som kloakforsyningen ikke driver.
Dette er i praksis meget vanskeligt for grundejerne at forstå og håndtere dette forhold.
Det må være mest hensigtsmæssigt, at fælles spildevandsanlæg drives af HOFOR, som er den professionelle aktør på området.
Vi vil derfor opfordre til, at Rødovre Kommune ved en kommende revision af spildevandsplanen rydder op i tidligere tiders ”forsømmelser” og skaber et entydigt kunde-leverandørforhold mellem kloakforsyningen og grundejerne også for os – ligesom det nu gøres for Irmabyens beboere.
Og et fælles spildevandsanlæg bør drives af HOFOR.


Ole Wolfgang
Formand for Grundejerforeningen Schweizerdalen

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK