Afsluttede høringer

Hvis du vil vide mere

Planerne udarbejdes i overensstemmelse med Planloven. Du kan læse planloven på www.retsinfo.dk. For yderligere information om det danske plansystem for fysisk planlægning kan du med fordel se på borger.dk eller Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Statslige planer

Alle planer udarbejdes endvidere i henhold til statslige og regionale planer som for eksempel Fingerplanen 2013, som omhandler Landsplandirektivet om hovedstadsområdets planlægning af byudvikling, byomdannelse, grønne kiler, trafikanlæg med mere. Fingerplanen udstikker retningslinjerne for placering af arealer til byformål og for anvendelsen af arealer i det åbne land.

Høringssvar fra Jeppe Basse

Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2014

Sagsnummer: 01.02.15-K04-4-17 SvarID: 6
Indsendt af Jeppe Basse
Dato 18.08.17
På vegne af selskabet, JP Basse ApS, der er ejer af matr. nr 53f, hjørnet af Brandstrupvej 10 og Bjerringbrovej, skal jeg herved fremsende høringssvar vedr. forslag til den fremtidige anvendelse af ejendommen.
Den af JP Basse ApS ejede Matrikel, ligger i delområde 1, (Kontorbyen) umiddelbart op til boligområder nord for Brandstrupvej og øst for Bjerringbrovej.
Området er stationsnært kerneområde foreslået udlagt bl.a. til liberale erhverv herunder Hotel.

Sammen med et dansk udviklingsselskab og en kapitalfond som ønsker at deltage som investor, foreslås den fremtidige anvendelse af grunden som kollegie eller undomsboliger.

Nærheden til stationen, grundens beliggenhed op ad boligområde og tanker om en mere byagtig fremtidig bebyggelse, er gode argumenter for en placering af et kollegie, ligesom de unge i kollegiet vil være med til at skabe liv i området.

En anvendelse som kollegie vil imødegå de nuværende støjgener fra erhvervsvirksomhed for de eksisterende boligbebyggelse.

Grunden er på 7388 m2 hvilket tillader en bebyggelse på ca 8865 m2 eller svarende til et kollegie med 250-275 værelser.

Såfremt der er interesse i kommunen for dette forslag, ønsker vi at uddybe yderligere i et dialogmøde hvor vi kan præsentere udviklere og investorer.

Relaterede høringssvar

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK