Afsluttede høringer

Hvis du vil vide mere

Planerne udarbejdes i overensstemmelse med Planloven. Du kan læse planloven på www.retsinfo.dk. For yderligere information om det danske plansystem for fysisk planlægning kan du med fordel se på borger.dk eller Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Statslige planer

Alle planer udarbejdes endvidere i henhold til statslige og regionale planer som for eksempel Fingerplanen 2013, som omhandler Landsplandirektivet om hovedstadsområdets planlægning af byudvikling, byomdannelse, grønne kiler, trafikanlæg med mere. Fingerplanen udstikker retningslinjerne for placering af arealer til byformål og for anvendelsen af arealer i det åbne land.

Høringssvar fra Seniorrådet

Forslag til Lokalplan 144

Sagsnummer: 01.02.05-K04-3-18 SvarID: 98
Indsendt af Seniorrådet
Dato 30.03.19
Rødovre den 30.marts 2019

Rødovre Kommunalbestyrelse
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre


Høringssvar til Rødovre Kommunes forslag til Lokalplan 144 og forslag til Lokalplan 145.

Rødovre Kommunalbestyrelse har den 29. januar 2019 vedtaget at sende Forslag til Lokalplan 144 Næsbyvej og Egegårdsvej og Forslag til Lokalplan 145 – Karrébyen i offentlig høring med frist for kommentarer, ændringsforslag eller indsigelser den 8. april 2019.

Begge lokalplaner er en opfølgning på den helhedsplan for bykernen, som kommunalbestyrelsen vedtog i april 2017 med henblik på at udvikle bykerne og skabe mere byliv i gode og oplevelsesrige byrum.

Seniorrådet hilser det velkommen, at begge lokalplaner har til formål at sikre arkitektonisk byggeri af bl.a. attraktive boliger. I denne forbindelse vil seniorrådet påpege vigtigheden af, at nogle af de kommende boliger indrettes til ældre boliger fx med bredere døråbninger, større toiletter/baderum og uden dørtrin (velegnede til rollator- og kørestolsbrugere).

I den forbindelse skal seniorrådet pege på tilgængeligheden til boligerne. Det er vigtigt at der fx er elevatorer. Der savnes fx i bestemmelserne i lokalplan 144, tilkendegivelse om, at adgangen til både fællesarealerne på 1. sal og boligerne til 6. sal forudsætter etablering af elevatorer.

Seniorrådet skal endvidere pege på, at det vil være en væsentlige forudsætning for ældres benyttelse af hovedstrøget, at omgivelserne er tryghedsskabende både for så, vidt angår klart definerede og velbelyste byrum med en tryg atmosfære (fx ikke mørke kroge og vinkler). Dette er særligt en afgørende for, at vore ældre medborgere vil benytte hovedstrøget ved aftenstide.

Endelig skal nævnes, at det er vigtigt med gode og hyppige busforbindelser, fx servicebus 848, fra de øvrige dele af Rødovre til bykerne.

På Seniorrådets vegne

Anne Bonde Christiansen
Formand

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK