Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Høringssvar offentliggøres

Kommentarer, ændringsforslag eller indsigelser til planerne skal afgives her på høringssiden. Når høringen er afsluttet, vil de indkomne svar indgå i den videre proces. Høringssvar bliver offentligt tilgængelige, så interesserede borgere, virksomheder, organisationer med videre kan se, hvilke høringssvar der er afgivet.
Vær derfor opmærksom på, IKKE at skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger i et høringssvar.

Mailadresse på de personer, der afgiver høringssvar vil ikke være offentligt tilgængelige. Kun navn vil fremgå.

Forhøring om Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2022

Captcha image