Ahmed H. Dhaqane - Socialdemokratiet (A)

Ahmed H. Dhaqane - Socialdemokratiet (A)

Ahmed H. Dhaqane

Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
Telefon: 2061 6245
Ahmed.dhaqane@remove-this.rk.dk 

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen 
Børne- og Skoleudvalget
Børne- og Ungeudvalget
Social- og Sundhedsudvalget  
   
  
  
Fødselssår:

1966

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen:
1. januar 2006

Nuværende ansættelse:
Økonomimedarbejder – Rysenssteen Gymnasium 

Uddannelse:
Regnskabsassistent

Andre tillidsposter:
Vestvoldens Ungdomsklub
Suppleant – Rødovre Boligselskabs bestyrelse 
Suppleant – Valgbestyrelse ved kommunale valg
Suppleant – KL’s Kommunalpolitiske Topmøde 

Vederlag for hverv i 2020

Fold alle ud

Vederlag for hverv i 2020

Omfatter alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres efter valg eller forslag af kommunen. 

Kr. 0