Birgitte Glifberg Socialdemokratiet (A)

Birgitte Glifberg - Socialdemokratiet (A)

Birgitte Glifberg - Socialdemokratiet (A)

Bystrædet 22B 1, 1
2610 Rødovre
Telefon: 20 21 35 15
birgitte.glifberg@remove-this.rk.dk 

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen
Kultur- og Fritidsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget

 

Fødselsår:
1962

Indtrådt i kommunalbestyrelsen:
26. november 2019

Nuværende ansættelse:

 • Selvstændig ledelseskonsulent, proceskonsulent og arbejdsmiljørådgiver, GLIFBERG PROCESSER.
 • Beskikket censor ved Censorkorpset for de erhvervsøkonomiske bachelor-, master og kandidatuddannelser på Copenhagen Business School, inden for ledelse & organisation.
 • Beskikket censor ved Professionshøjskolernes Censorkorps for Ny Pædagoguddannelse.

Tidligere ansættelser: 

 • Funktionsleder, Center for Dagtilbud og Skole, Glostrup Kommune.
 • Centerchef, Center for Dagtilbud, Glostrup Kommune.
 • Afdelingsleder, Daginstitutionsafdelingen, Børne- og Kulturforvaltningen, Glostrup Kommune.
 • Ledende udviklingskonsulent, Børne- og Kulturforvaltningen, Glostrup Kommune.
 • Pædagogisk konsulent, Børne-og Ungdomsforvaltningen & Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune.
 • Proceskonsulent, Københavns Kommunes Kursuscenter.
 • Leder, Fritidshjemmet Storegårdsvej, Københavns Kommune.
 • Souschef, Bybjergets Vuggestue, Rødovre Kommune.
 • Pædagog, Fritidshjemmet Horsevænget, Rødovre Kommune.
 • Souschef/børnehaveklasseassistent, SFO Hylden, Albertslund kommune.

Uddannelse: 

 • Cand.pæd. i generel pædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitet.
 • Fritidspædagog, Dansk Fritidshjemsseminarium, Rødovre.
 • Stud. Master of Public Governance (MPG), Copenhagen Business School. Gennemført modulerne: Retorik for ledere, Kommunikation og ledelse, Personligt lederskab og coaching, Mentorprogrammer og coaching i organisatorisk kontekst, Paradokser i organisationer, Samtalen som positivt ledelsesredskab, Personligt Udviklingsforløb A+B, Ledelsesfagligt grundforløb.
 • Diplomuddannelsen i ledelse, Professionshøjskolen Metropol.

Andre tillidsposter:

 • Medlem – Folkeoplysningsudvalget
 • Suppleant - Hegnsynet
 • Suppleant - Vestbad
 • Suppleant Kommunalpolitisk Topmøde
 • Suppleant til Valgbestyrelse ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning
 • Suppleant til Valgbestyrelse ved kommunale valg
 • Medlem - Fredningsnævn for København
 • Næstformand - bestyrelsen i Ungecenter2610
 • Ungecenterbestyrelsen
 • Fredningsnævn

Vederlag for hverv i 2019

Fold alle ud

Vederlag for hverv i 2019

Omfatter alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres efter valg eller forslag af kommunen. 

Kr. 0