Kim Drejer Nielsen - Det Konservative Folkeparti (C)

Kim Drejer Nielsen - Det Konservative Folkeparti (C)

Kim Drejer Nielsen - Det Konservative Folkeparti (C)

Fortly 3 B
2610 Rødovre
Telefon: 2422 7981
kimdrejer@remove-this.rk.dk 

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen
Børne- og Skoleudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
   
   

    
Fødselsår:
1976   

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen: 
1. januar 2010

Nuværende ansættelse:
Gymnasielærer

Tidligere ansættelser:
Projektmedarbejder i Undervisningsministeriet
Lærervikar i folkeskolen

Uddannelse:
Cand.mag. i historie og samfundsfag

Andre tillidsposter:
Gruppeformand, Det Konservative Folkeparti
Medlem af bestyrelsen for Rødovre Konservative Vælgerforening

Vederlag for hverv i 2019

Fold alle ud

Vederlag for hverv i 2019

Omfatter alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres efter valg eller forslag af kommunen.

Kr. 0