Lene Due - Socialdemokratiet (A)

Lene Due - Socialdemokratiet (A)

Lene Due - Socialdemokratiet (A)

Rådmand Billes Vej 19
2610 Rødovre
Telefon: 21 43 48 28
lenedue@remove-this.rk.dk 

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen 
Teknik- og Miljøudvalget
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget   

Fødselsår:
1963

  
Indtrådt i Kommunalbestyrelsen:

1. januar 2010

Nuværende ansættelse:
Daginstitutionsleder

Andre tillidsposter:
Suppleant, Movia
Suppleant, Vestegnen Kraftvarmeselskab I/S Bestyrelsen
Medlem, Folkeoplysningsudvalget
Medlem, Rødovre Kommunale Musikskole
Medlem, Vestbadet
Medlem, Valgbestyrelse ved kommunale valg
Delegeret, KL's kommunalpolitiske topmøde

Vederlag for hverv i 2020

Fold alle ud

Vederlag for hverv i 2020

Omfatter alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres efter valg eller forslag af kommunen. 

Kr. 0