Lene Due - Socialdemokratiet (A)

Lene Due - Socialdemokratiet (A)

Lene Due - Socialdemokratiet (A)

Rådmand Billes Vej 19
2610 Rødovre
Telefon: 2143 4828
lenedue@remove-this.rk.dk 

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen 
Kultur- og Fritidsudvalget 
Børn- og Ungeudvalget

    
 
  
  
Fødselsår:

1963

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen:
1. januar 2010

Nuværende ansættelse:
Daginstitutionsleder

Tidligere ansættelser:

Uddannelse: 

Andre tillidsposter:
Bestyrelsen for Vestbad 
Vestvoldens Ungdomsklub
Folkeoplysningsudvalget 
Rødovre Kommunale Musikskole
Suppleant – KL’s kommunalpolitiske Topmøde
Suppleant – Heerup Museum 
Suppleant – Valgbestyrelse ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning 
Suppleant – Valgbestyrelse ved kommunale valg

Vederlag for hverv i 2018

Fold alle ud

Vederlag for hverv i 2018

Omfatter alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres efter valg eller forslag af kommunen. 

Kr. 0