Michel Berg - Socialdemokratiet (A)

Michel Berg - Socialdemokratiet (A)

Michel Berg - Socialdemokratiet (A)

Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
Telefon: 2063 6360
mb@remove-this.rk.dk 

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen
Beskæftigelsesudvalget
Børn- og Ungeudvalget 
Teknik- og MiljøudvalgetFødselsår:
1978

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen:
1. januar 2010

Nuværende ansættelse: 
Arbejdsmarkedskonsulent i Work in Denmark

Tidligere ansættelser:
Arbejdsmarkedskonsulent i Arbejdsmarkedsstyrelsen 
Virksomhedskonsulent i Jobcenter Lyngby Taarbæk
Ungdomskonsulent i HK-Nordjylland

Uddannelse:
Mastergrad i Arbejdsmarkeds og personale forhold

Andre tillidsposter: 
Rødovre kommunale Fjernvarmeforsyning
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)
I/S Vestforbrændings generalforsamling
HMN Naturgas I/S
HOFOR Vand Holding A/S
HOFOR Spildevand Holding A/S
Suppleant - I/S Vestforbrændings bestyrelse 
Suppleant - Movias repræsentantskab 
Suppleant - KL’s kommunalpolitiske Topmøde
Suppleant - Valgbestyrelse ved kommunale valg
Suppleant - Bestyrelsen for Vestbad

Vederlag for hverv i 2020

Fold alle ud

Vederlag for hverv i 2020

Omfatter alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres efter valg eller forslag af kommunen. 

  • HOFOR A/S: 125.000,00 kr.