Mogens Brauer - Det Konservative Folkeparti (C)

Mogens Brauer - Det Konservative Folkeparti (C)

Mogens Brauer - Det Konservative Folkeparti (C)

Kamstrupvej 33
2610 Rødovre
Telefon: 36 70 11 21
Mobil: 25 70 50 16
mogens.brauer@remove-this.rk.dk 

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen
Teknik- og Miljøudvalget 
Social- og Sundhedsudvalget

  
  
  
Fødselsår:

1955  

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen:
1. januar 2018

Nuværende ansættelse:
Betjent/konsulent

Uddannelse: 
Radiograf
Bibliotekar DB

Andre tillidsposter:
Delegeret, I/S Vestforbrændings generalforsamling
Suppleant, Valgbestyrelse ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger
Suppleant, Valgbestyrelse ved kommunale valg
Suppleant, KL’s kommunalpolitiske topmøde

Vederlag for hverv i 2020

Fold alle ud

Vederlag for hverv i 2020

Omfatter alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres efter valg eller forslag af kommunen. 

Kr. 0