Pia Hess Larsen - Socialdemokratiet (A)

Pia Hess Larsen - Socialdemokratiet (A)

Pia Hess Larsen - Socialdemokratiet (A)

Torbistvej 9
2610 Rødovre
Telefon: 22 45 29 79
Pia.hess.larsen@remove-this.rk.dk 

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen 
Teknik- og Miljøudvalget 
Kultur- og Fritidsudvalget 

  

      
   
Fødselsår:

1977    

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen:
1. januar 2014

Nuværende ansættelse:
Folkeskolelærer ved Kildegårdskole Vest i Herlev

Uddannelse: 
Folkeskolelærer

Andre tillidsposter:
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning
Movia’s repræsentantskab 
Heerup Museum
I/S Vestforbrændingens generalforsamling 
Rødovre Boligselskabs bestyrelse 
Suppleant – Kl Kommunalpolitiske Topmøde
Suppleant - Rødovre Kommunale Musikskole 
Suppleant – HMN Naturgas I/S
Suppleant – Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)
Suppleant – Folkeoplysningsudvalget 
Suppleant – Bestyrelsen for Vestbad
Suppleant – Vestvoldens Ungdomsklub

Vederlag for hverv i 2018

Fold alle ud

Vederlag for hverv i 2018

Omfatter alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres efter valg eller forslag af kommunen.  

    • Rødovre Boligselskab8.220,00 kr.