Steen Skriver Rasmussen - Socialdemokratiet (A)

Steen Skriver Rasmussen - Socialdemokratiet (A)

Steen Skriver Rasmussen - Socialdemokratiet (A)

Kærdals Alle 5
2610 Rødovre
Telefon: 4078 1181
steen.skriver.rasmussen@remove-this.rk.dk 

Medlem af: 
Kommunalbestyrelsen 
Teknik- og Miljøudvalget 
Beskæftigelsesudvalget 

Fødselsår:

1948 

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen:
1. januar 2010-2013 samt 1. januar 2018

Nuværende ansættelse:
Selvstændig 

Uddannelse:
El-installatør i 1974
Udlært elektriker i 1969
Gik ud af Rødovre Skole i 1964 

Andre tillidsposter: 
Bestyrelsen for Rødovre kommunale Fjervarmeforsyning
Iværksætterkontaktpunktet 
Erhvervsrådet

Vederlag for hverv i 2018

Fold alle ud

Vederlag for hverv i 2018

Omfatter alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres efter valg eller forslag af kommunen. 

Kr. 0