Om Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen består af 19 medlemmer, som er valgt af Rødovres borgere til at træffe politiske beslutninger og lede kommunen. Socialdemokratiet er repræsenteret med 11 medlemmer, Det Konservative Folkeparti med 3, Enhedslisten med 2, Socialistisk Folkeparti med 1, Dansk Folkeparti med 1 og 1 medlem uden for parti (UP). Det er borgmesteren, der er formand for Kommunalbestyrelsen.

Inden Kommunalbestyrelsen træffer beslutning i en sag, bliver sagen drøftet i et af kommunens politiske udvalg og/eller i Økonomiudvalget. Det er Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning i alle større politiske sager. Kommunalbestyrelsesmøderne holdes den sidste tirsdag i hver måned, med mindre andet er besluttet. Du kan følge med i, hvilke sager Kommunalbestyrelsen debatterer på møderne under dagsordener og referater.

Se også styrelsesvedtægten, kapitel 1

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Politik og Kommunikation
Rødovre Parkvej 150
2610

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider