Klimapolitik

Med Rødovre Kommunes klimapolitik sætter vi fokus på både CO2-reduktion og klimatilpasning.

Forord

Klimaforandringer har i flere år været omdiskuteret, og i dag er det en realitet, at der er klimaforandringer, og at de til dels er menneskeskabte. I Danmark forventes klimaforandringerne at medføre mildere vintre og varmere somre samt flere kraftige regnskyl. Samtidig tyder det på, at der er en tendens til flere storme i Danmark.

Klimaforandringerne skyldes primært en stigende udledning af drivhusgasser som CO2, der medfører global opvarmning. Derfor er det nødvendigt at reducere CO2-udslippet for at forebygge klimaforandringerne. Samtidig er det også nødvendigt at tilpasse vores samfund til det ændrede klima, da klimaforandringerne allerede er en realitet.

Rødovre Kommune ønsker at medvirke til at forbygge klimaforandringerne og foretage klimatilpasninger. Det betyder udfordringer inden for en række områder, Denne klimapolitik giver os mulighed for at planlægge og prioritere vores indsatser indenfor klimaområdet.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider