Børn- og Ungeudvalget

Børn- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget består af fem medlemmer. To er udpeget af Kommunalbestyrelsen, to pæd./psyk. sagkyndige og en dommer. Udvalget behandler blandt andet sager vedrørende:

  • Børns og unges sociale forhold, herunder sager om anbringelse uden for hjemmet

Udvalgets sager er lukkede sager.


Formand: 
Ahmed Dhaqane (A)

Næstformand: 
Michel Berg (A)

  Møderække:
Udvalgets sager er lukkede sager.