Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget består af 5 medlemmer og det behandler blandt andet sager vedrørende:

  • daginstitutioner og dagpleje
  • folkeskoler og skolefritidsordninger
  • skolebiblioteker
  • den kommunale tandpleje
  • ungdomsskolen
  • anlæg og arealer under udvalgets område

Se også styrelsesvedtægtens Kapitel V, §14


Formand:
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Næstformand:
Annie Arnoldsen Petersen (A)

Medlemmer:
Ahmed Dhaqane (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)

 

Møderække 2021

Tirsdag 12-01-2021 kl. 16:00
Tirsdag 02-02-2021 kl. 16:00
Tirsdag 16-03-2021 kl. 16:00
Tirsdag 13-04-2021 kl. 16:00
Tirsdag 11-05-2021 kl. 16:00
Tirsdag 08-06-2021 kl. 16:00
Tirsdag 17-08-2021 kl. 16:00
Tirsdag 14-09-2021 kl. 16:00
Tirsdag 05-10-2021 kl. 16:00
Tirsdag 02-11-2021 kl. 16:00
Tirsdag 30-11-2021 kl. 16:00


Dagsordener for kommende møder

Ingen dagsordener at vise.

Referater for afholdte møder

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Mødeaflysninger

Børne- og Skoleudvalgets møde tirsdag den 17. marts 2020 er aflyst.