Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget består af 5 medlemmer og det behandler blandt andet sager vedrørende:

  • kollektiv trafik
  • renovationsvæsen
  • vand- og varmeforsyning
  • vejvæsen
  • administration af planlovgivningen
  • bygge- og boligforhold
  • miljøbeskyttelse
  • lokalplaner og sektorplaner

Se også styrelsesvedtægtens Kapitel V, §13


Formand:
Jan Kongebro (A)

Næstformand:
Steen Skriver Rasmussen (A)

Medlemmer:
Pia Hess Larsen (A)
Michel Berg (A)
Mogens Brauer (C)

Møderække 2021

Tirsdag 12-01-2021 kl. 19:00
Tirsdag 02-02-2021 kl. 19:00
Tirsdag 16-03-2021 kl. 19:00
Tirsdag 13-04-2021 kl. 19:00
Tirsdag 11-05-2021 kl. 19:00
Tirsdag 08-06-2021 kl. 19:00
Tirsdag 17-08-2021 kl. 19:00
Tirsdag 14-09-2021 kl. 19:00
Tirsdag 05-10-2021 kl. 19:00
Tirsdag 02-11-2021 kl. 19:00
Tirsdag 30-11-2021 kl. 19:00


Dagsordener for kommende møder

Ingen dagsordener at vise.

Referater for afholdte møder

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Mødeaflysninger

Teknik- og Miljøudvalgets møde tirsdag den 17. marts 2020 er aflyst.