Børne- og Skoleudvalget

03-11-2009

Sager 95 - 99

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 95

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Børneinstitutionen Regnbuen - istandsættelse og indretning, Regnskab
Sag nr. 96

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte projekt.

Bevilling 29.01.2008          4.300.000 kr.
Bevilling 30.09.2008              750.000 kr.
Samlet anlægsbevilling          5.050.000 kr.
Bevilling 30.09.2008/refusion            -500.000 kr.
I alt          4.550.000 kr.
Forbrug          4.549.793 kr.
Mindreforbrug                    207 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at regnskabet godkendes, og
     
 2. at mindreforbruget på 207 kr. tilgår kassen 2009.
     

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 97

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Strategiplan for Rødovre Kommunes arbejde med Ungdomsuddannelse Til Alle
Sag nr. 98

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger ”Strategiplan for arbejdet med Ungdomsuddannelse til alle”.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at ”Strategiplan for Rødovre Kommunes arbejde med Ungdomsuddannelse til alle, UTA” godkendes,
      
 2. at ”Strategiplan for Rødovre Kommunes arbejde med Ungdomsuddannelse til alle, UTA” sendes til drøftelse i Erhvervsrådet og i Det Lokale Beskæftigelsesråd, og
      
 3. at Børne- og Kulturforvaltningen i februar 2010 fremlægger forslag til prioriteringen af indsatser.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 99

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK