Kultur- og Fritidsudvalget

12-05-2009

Sager 26 - 29

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 26

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Valhøj Skole - idrætsprofilskole for elever i 7., 8. og 9. klasse
Sag nr. 27

Sagens kerne

Sagen er en orientering om status på elevoptag m.m.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at orienteringen tages til efterretning, og
     
  2. at eliteklassen startes op som planlagt.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Redegørelse for integrationsrådets arbejde 2008
Sag nr. 28

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2008, herunder aktiviteter, møder og medlemsstatus.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 29

Beslutning

Taget til efterretning.