Social- og Sundhedsudvalget

03-11-2009

Sager 91 - 95

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 91

Beslutning

Taget til efterretning

Kvartalsvis fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sag nr. 92

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger én gang i kvartalet oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger og opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning.

Denne oversigt vedrører perioden 21.07.2009 – 20.10.2009.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Etablering af akuttilbud til sindslidende
Sag nr. 93

Sagens kerne

Rødovre og Herlev kommuner er - som to ud af syv forsøgskommuner - blevet udpeget til at udvikle og etablere et akut, frivilligt tilbud til sindslidende borgere og andre i psykisk krise.
  
Den fælles projektbeskrivelse er nu godkendt af Indenrigs- og Socialministeriet, og der gives hermed en orientering om tilbuddets indhold.
  
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Strategiplan for Rødovre Kommunes arbejde med Ungdomsuddannelse Til Alle
Sag nr. 94

Sagens kerne

Strategiplan for Rødovre Kommunes arbejde med Ungdomsuddannelse Til Alle
 
Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger ”Strategiplan for arbejdet med Ungdomsuddannelse til alle”.
 
Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at ”Strategiplan for Rødovre Kommunes arbejde med Ungdomsuddannelse til alle, UTA” godkendes,
        
  2. at ”Strategiplan for Rødovre Kommunes arbejde med Ungdomsuddannelse til alle, UTA” sendes til drøftelse i Erhvervsrådet og i Det Lokale Beskæftigelsesråd, og
        
  3. at Social- og Sundhedsforvaltningen i februar 2010 fremlægger forslag til prioriteringen af indsatser.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 95

Beslutning

Intet