Kommunalbestyrelsen

28-04-2009

Sager 76 (ØU 89/09) - 83 (ØU 100/09)

Fold alle ud

Etablering af ny vejbelysning i forbindelse med kabellægning af elforsyningsledninger - ansøgning om bevilling
Sag nr. 76 (ØU 89/09)

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 9.995.000 kr. til etablering af ny vejbelysning i forbindelse med kabellægning af elforsyningsledninger i Rødovre Kommune, samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 9.995.000 kr. til etablering af ny vejbelysning i forbindelse med kabellægning af elforsyningsledninger, samt
   
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 9.995.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2009.
   
Teknik- og Miljøudvalget:


Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Espelundens Idrætsanlæg - etablering af spillertunnel - regnskab
Sag nr. 77 (ØU 90/09)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt. 
Bevilling 30.09.2008
466.100 kr.
Indtægtsbevilling
- 60.000 kr.
Nettobevilling
406.100 kr.
Forbrug
465.538 kr.
Indtægt fra Boldklubben Avarta
- 60.000 kr.
Nettobrug
405.538 kr.
Mindreforbrug
 562 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at regnskabet godkendes, og
   
 2. at mindreforbruget på 562 kr. tilgår kassebeholdningen.
 
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Status på Rødovre Kommunes overordnede børne- og ungepolitik
Sag nr. 78 (ØU 92/09)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 27.11.2007 den nye overordnede børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune.

Der gøres hermed status for arbejdet med fokusområderne i politikken. Dette med henblik på at handle målrettet og fremadrettet frem mod den egentlige evaluering i efteråret 2010, som er beskrevet i den overordnede børne- og ungepolitiks metoder for evaluering og dokumentation.

6 fokusområder indgår i den overordnede børne- og ungepolitik med hver en række emneafsnit, hvor en række handlinger er beskrevet, og som skal udmøntes.

I alt er der beskrevet 98 handlinger i den overordnede børne- og ungepolitik. Heraf er 76 handlinger helt eller delvist sat i gang. Den overordnede børne- og ungepolitik evalueres i efteråret 2010, hvor det vurderes, om der skal foretages justeringer, tilføjelser eller ændringer heraf.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at status på den overordnede børne- og ungepolitik tages til efterretning.

Alle fagudvalg:

Indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Taget til efterretning.

Resultatrevision for Rødovre Jobcenter 2008
Sag nr. 79 (ØU 93/09)

Sagens kerne

Ifølge Lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats udarbejdes der årlige resultatrevisioner for de enkelte Jobcentre.

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for resultatrevisionen for Rødovre Jobcenter, herunder Jobcenterets bemærkninger samt en tidsplan for resultatrevisionens videre behandling.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Resultatrevision 2008 for Rødovre Jobcenter tages til efterretning,
   
 2. at bemærkningerne til resultatrevisionen, herunder tidsplan for dens videre behandling, godkendes.
  
Beskæftigelsesudvalget:
 1. Indstilles taget til efterretning.
   
 2. Anbefales.
  
Økonomiudvalget:


Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Rammeaftale for 2010 for Social- og Specialundervisningsområdet
Sag nr. 80 (ØU 94/09)

Sagens kerne

Kommunerne skal senest den 1. maj indsende redegørelse til regionen til brug for udarbejdelse af den samlede rammeaftale for 2010 på Social- og Specialundervisningsområdet.
Rammeaftalen er en samlet opgørelse af kommunernes forventninger til udbud og efterspørgsel i Region Hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet med henblik på at opfylde den samlede kommunale forsyningsforpligtelse på disse områder fremover. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Rødovre Kommunes redegørelse tages til efterretning.
 
Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Taget til efterretning.

Redegørelse for SOSU-projektets forløb i 2008
Sag nr. 81 (ØU 95/09)

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter fremlægger redegørelse for SOSU-projektets forløb i 2008. SOSU-projek-tet gennemføres i et samarbejde mellem Rødovre Jobcenter og Ældre- Handicapafdelingen i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Formålet med SOSU-projektet er først og fremmest at opkvalificere ledige kontanthjælpsmodtagere til beskæftigelse på et flaskehalsområde, og dernæst at rekruttere arbejdskraft til Rødovre Kommune.

Mødesagen blev behandlet i Beskæftigelsesudvalget på martsmøderækken.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen for SOSU-projektets forløb i 2008 tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Taget til efterretning.

Nyt medlem til Integrationsrådet
Sag nr. 82 (ØU 96/09)

Sagens kerne

I henhold til Integrationsrådets forretningsorden § 2 stk. 5 kan Kommunalbestyrelsen udpege nye suppleanter til Integrationsrådet, når valgte medlemmer og suppleanter fratræder i valgperioden.

På Integrationsrådet møde den 19. marts 2009 blev det besluttet at indstille Habibullah Abbassi til suppleant i Integrationsrådet.

Integrationsrådet indstiller,

at Habibullah Abbassi udpeges som suppleant i Integrationsrådet i stedet for Mohamed Robble.

Beskæftigelsesudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 83 (ØU 100/09)

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK