Beskæftigelsesudvalget

14-04-2009

Sager 18 - 23

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 18

Beslutning

Taget til efterretning

Resultatrevision for Rødovre Jobcenter 2008
Sag nr. 19

Sagens kerne

Ifølge Lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats udarbejdes der årlige resultatrevisioner for de enkelte Jobcentre.

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for resultatrevisionen for Rødovre Jobcenter, herunder Jobcenterets bemærkninger samt en tidsplan for resultatrevisionens videre behandling.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at Resultatrevision 2008 for Rødovre Jobcenter tages til efterretning
      
  2. at bemærkningerne til resultatrevisionen, herunder tidsplan for dens videre behandling, godkendes.

Beslutning

1. Indstilles taget til efterretning 2. Anbefales (Økonomiudvalget)

Omlægning af afklarings- og arbejdsprøvningsforløb i Rødovre Jobcenter
Sag nr. 20

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om omlægningen af revalideringsindsatsen.

Rødovre Jobcenter har som følge af udmøntningen af budget 2009 (sag nr. 59, Beskæftigelsesudvalgets møde d. 2. december 2008), iværksat omlægningen af revalideringsindsatsen. Omlægningen vedrører afklarings- og arbejdsprøvningsforløb for modtagere af sygedagpenge og kontanthjælp. Disse forløb har hidtil været varetaget af andre aktører.

Omlægningen betyder, at Rødovre Jobcenter ansætter personale, til at varetage store dele af indsatsen overfor borgeren.

Formålet er at kvalificere indsatsen således, at borgere kan modtage mere sammenhængende forløb i form af afklaring, arbejdsprøvning og aktivering – på vej mod varigt forsørgelsesgrundlag.

Omlægningen sker indenfor budgetrammen 2009 og fremefter.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Nyt medlem til Integrationsrådet
Sag nr. 21

Sagens kerne

I henhold til Integrationsrådets forretningsorden § 2 stk. 5 kan Kommunalbestyrelsen udpege nye suppleanter til Integrationsrådet, når valgte medlemmer og suppleanter fratræder i valgperioden.

På Integrationsrådet møde den 19. marts 2009 blev det besluttet at indstille Habibullah Abbassi til suppleant i Integrationsrådet.

Integrationsrådet indstiller,

at Habibullah Abbassi udpeges som suppleant i Integrationsrådet i stedet for Mohamed Robble.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Status på Rødovre Kommunes overordnede børne- og ungepolitik
Sag nr. 22

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 27.11.2007 den nye overordnede børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune.

Der gøres hermed status for arbejdet med fokusområderne i politikken. Dette med henblik på at handle målrettet og fremadrettet frem mod den egentlige evaluering i efteråret 2010, som er beskrevet i den overordnede børne- og ungepolitiks metoder for evaluering og dokumentation.

6 fokusområder indgår i den overordnede børne- og ungepolitik med hver en række emneafsnit, hvor en række handlinger er beskrevet, og som skal udmøntes.

I alt er der beskrevet 98 handlinger i den overordnede børne- og ungepolitik. Heraf er 76 handlinger helt eller delvist sat i gang. Den overordnede børne- og ungepolitik evalueres i efteråret 2010, hvor det vurderes, om der skal foretages justeringer, tilføjelser eller ændringer heraf.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at status på den overordnede børne- og ungepolitik tages til efterretning.

Diverse
Sag nr. 23

Beslutning

Intet

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK