Beskæftigelsesudvalget

12-05-2009

Sager 24 - 28

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 24

Beslutning

Taget til efterretning

Udkast til Beskæftigelsesplan 2010
Sag nr. 25

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed udkast til Beskæftigelsesplan 2010 til drøftelse.

Social og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at udkast til Beskæftigelsesplan 2010 drøftes.

Beslutning

Sagen drøftet

Kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter 1. kvartal 2009
Sag nr. 26

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter for 1. kvartal 2009.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter 1. kvartal 2009 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Redegørelse for integrationsrådets arbejde 2008
Sag nr. 27

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2008, herunder aktiviteter, møder og medlemsstatus.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 28

Beslutning

Intet