Beskæftigelsesudvalget

03-11-2009

Sager 51 - 53

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 51

Strategiplan for Rødovre Kommunes arbejde med Ungdomsuddannelse Til Alle
Sag nr. 52

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger ”Strategiplan for arbejdet med Ungdomsuddannelse til alle”.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at ”Strategiplan for Rødovre Kommunes arbejde med Ungdomsuddannelse til alle, UTA” godkendes,
     
  2. at ”Strategiplan for Rødovre Kommunes arbejde med Ungdomsuddannelse til alle, UTA” sendes til drøftelse i Erhvervsrådet og i Det Lokale Beskæftigelsesråd, og
     
  3. at Social- og Sundhedsforvaltningen i februar 2010 fremlægger forslag til prioriteringen af indsatser.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 53

Beslutning

Intet