Kultur- og Fritidsudvalget

09-03-2010

Sager 17 - 20

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 17

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Musikprojekt - socialt og kulturelt samarbejde om udsatte børn og unge
Sag nr. 18

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger forslag til 'Musikprojekt - socialt og kulturelt samarbejde om udsatte børn og unge' udarbejdet for organisationen Young Care i samarbejde Selsmoseskolen i Høje-Taastrup Kommune, Rødovre Concert Band og Rødovre Kommunale Musikskole. Udviklingsprojektet skal løbe over 4 år og er målrettet 60 børn i alderen 8-12 år fordelt med 30 børn fra Høje-Taastrup Kommune og 30 børn fra Rødovre Kommune.  Målgruppen er særligt udsatte og sårbare børn. Undervisningen afvikles i Rødovre Kommunale Musikskoles og Rødovre Concert Bands regi. Høje-Taastrup Kommune har givet tilsagn om deltagelse. Sagen forelægges samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at det forelagte musikprojekt godkendes,
     
  2. at finansiering af 362.000 kr. i 2010 afholdes inden for den samlede økonomiske ramme, fordelt ligeligt mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, og
     
  3. at finansiering af de efterfølgende år indgår i budgetlægningen for 2011 ff, hvor udgiften indgår i den samlede prioritering.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Handleplan for sundhedsindsatsen 2010
Sag nr. 19

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2006 (sag nr. 176) Rødovre Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken indeholder de overordnede målsætninger for sundhedsområdet i kommunen. Hvert år fremlægges en handleplan for sundhedsindsatsen med forslag til konkrete indsatsområder for året. Handleplan for sundhedsindsatsen 2010 forelægges hermed. Sagen forelægges samtidigt i alle politiske udvalg.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at handleplan for sundhedsindsatsen 2010 godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 20

Beslutning

Taget til efterretning.