Teknik- og Miljøudvalget

09-03-2010

Sager 20 - 24

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 20

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Handleplan for sundhedsindsatsen 2010
Sag nr. 21

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2006 (sag nr. 176) Rødovre Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken indeholder de overordnede målsætninger for sundhedsområdet i kommunen. Hvert år fremlægges en handleplan for sundhedsindsatsen med forslag til konkrete indsatsområder for året. Handleplan for sundhedsindsatsen 2010 forelægges hermed.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at handleplan for sundhedsindsatsen 2010 godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forslag til Lokalplan 123, tillæg til Byplan 6 samt Lokalplan 43, 59, 79 og 94
Sag nr. 22

Sagens kerne

Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 123 - tillæg til Byplan 6 samt Lokalplan 43, 59, 79 og 94 for boligområdet omkring Valhøjs Allé vest for Tårnvej, med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger. Den 09.12.2009 nedlagde Rødovre Kommune § 14-forbud mod opstilling af op til 10 spilleautomater i kiosken Guras Tipscorner, Tårnvej 1. Lokalplantillægget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2006-2018, som i rammebestemmelser fastlægger at der ikke må etableres spillehaller uden for Damhus Tivoli. Lokalplanens formål er at forhindre udvidelse af antallet af spilleautomater i kiosken Guras Tipscorner, Tårnvej 1, og forhindre at der etableres yderligere spillehaller i det nærliggende område. Lokalplanen omfatter et større etageboligområde omkring Valhøjs Alle vest for Tårnvej, nord for Roskildevej og syd for Rødager Alle.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Forslag til Lokalplan 123 vedtages, og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Drift og vedligeholdelse af broer og tunneler
Sag nr. 23

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har foretaget et generaleftersyn af broerne og tunnelerne i Rødovre Kommune, og på baggrund af denne udarbejdet en prioriteret rækkefølge for vedligeholdelse af disse.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 24

Beslutning

Der blev orienteret om baggrunden for brevvekslingen mellem forvaltningen og formanden for grundejerforeningen Fortly. Taget til efterretning.