Beskæftigelsesudvalget

09-03-2010

Sager 18 - 23

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 18

Beslutning

Intet

Orientering om ny matchmodel
Sag nr. 19

Sagens kerne

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet en ny matchmodel, der træder i kraft den 26. april 2010. Til forskel fra den nuværende matchmodel indeholder den nye model tre matchkategorier og omfatter alle målgrupper i jobcentret. Forvaltningen orienterer om indførelsen af en ny matchmodel.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Orientering om aktiviteter i Det Lokale Beskæftigelsesråd 2010/2011
Sag nr. 20

Sagens kerne

Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) modtager en årlig statslig bevilling. Bevillingen anvendes til at fremme beskæftigelsesrettede initiativer i samarbejde med private og offentlige virksomheder for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Der redegøres for projekter vedtaget i Det Lokale Beskæftigelsesråd 2010.
  
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bevilling til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for unge ledige
Sag nr. 21

Sagens kerne

Som led i regeringens særlige initiativer for unge ledige (Ungepakke 1 og 2), er unge med læse-, skrive- og regnevanskeligheder i fokus. Der er i den forbindelse oprettet en pulje, hvor jobcentre kan søge medfinansiering af opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for unge ledige. Rødovre Jobcenter har ansøgt og modtaget en bevilling på kr. 195.000 til medfinansiering af opkvalificerende kurser for målgruppen.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at den nævnte bevilling godkendes
     
  2. at Rødovre Kommunes del af udgifterne til projektet afholdes af budgettet til beskæftigelsesindsats i 2010.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Handleplan for sundhedsindsatsen 2010
Sag nr. 22

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2006 (sag nr. 176) Rødovre Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken indeholder de overordnede målsætninger for sundhedsområdet i kommunen. Hvert år fremlægges en handleplan for sundhedsindsatsen med forslag til konkrete indsatsområder for året. Handleplan for sundhedsindsatsen 2010 forelægges hermed. Sagen forelægges samtidigt i alle politiske udvalg.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at handleplan for sundhedsindsatsen 2010 godkendes

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 23

Beslutning

Intet