Børne- og Skoleudvalget

13-04-2010

Sager 41 - 48

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 41

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Islev Skole - indskoling, lyddæmpning og renovering af karnapper mv. - ansøgning om bevilling
Sag nr. 42

Sagens kerne

I indskolingen i ny fløj på Islev Skole skal der foretages lyddæmpning af fælleslokalerne. Endvidere skal de udvendige karnapper renoveres. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på ialt 1.000.000 kr. til lyddæmpning og renovering. Der søges om en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til gennemførelse af projektet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at tidsplanen godkendes,
   
 2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdeling-en varetager projektets gennemførelse, og
     
 3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til lyddæmpning og renovering.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Tinderhøj Skole - H-fløjen, udskiftning af facadepartier - ansøgning om bevilling
Sag nr. 43

Sagens kerne

Facadepartierne i Tinderhøj Skoles H-fløj er nedslidte og skal udskiftes. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på 461.000 kr. til udskiftningen. Der søges om en anlægsbevilling på 461.000 kr. til gennemførelse af projektet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at tidsplanen godkendes,
   
 2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager projektets gennemførelse, og
   
 3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 461.000 kr. til udskiftning af facadepartierne

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Hendriksholm Skole - Øen, ombygning af undervisningslokaler i stueetage - projektforslag, ansøgning om bevilling
Sag nr. 44

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag udarbejdet marts 2010 vedrørende ombygning af lokaler i stueetagen i Øens sydfløj. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på 4.248.000 kr. til ombygningen. Der søges om en anlægsbevilling på 4.248.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes som fagentreprise,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver, og
   
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 4.248.000 kr. til ombygning af Øens stueetage.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 45

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger og behov for daginstitutionspladser.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Nyager Skole - ansøgning om dispensation fra timefordelingsplanen 2010-2011
Sag nr. 46

Sagens kerne

Nyager Skoles skolebestyrelse har fremsendt ansøgning om dispensation fra timefordelingsplanen.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at omlægningen af kristendomskundskab godkendes under forudsætning af Folketingets godkendelse af Lovforslag nr. 120, og
   
 2. at den resterende del af ansøgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Mål og indholdsbeskrivelser i SFO'er
Sag nr. 47

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag til fælles mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Rødovre Kommune, jf. bekendtgørelse nr. 550 af 18 juni 2009. Forslaget har været sendt til høring i skolebestyrelserne.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at mål- og indholdbeskrivelse for skolefritidsordninger i Rødovre Kommune godkendes og tilføjes som et bilag til Rødovre Kommunes skolevæsens styrelsesvedtægter.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 48

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK