Folkeoplysningsudvalget

16-03-2010

Sager 1 - 15

Fold alle ud

Folkeoplysningsudvalget - Forretningsorden 2010 - 2013
Sag nr. 1

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget gældende fra 01.01.2010 – 31.12.2013. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslag til forretningsorden godkendes

Beslutning

Godkendt

Folkeoplysningsudvalget 2010 - 2013 - Konstituering
Sag nr. 2

Sagens kerne

1. Valg af formand 2. Valg af næstformand

Beslutning

Følgende blev valgt: Formand Jan Quaade Næstformand Per Biener

Meddelelser - Folkeoplysningsudvalget 2010 - 2013
Sag nr. 3

Sagens kerne

·    Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

Beslutning

Til efterretning. Anne-Marie Linneboe mødte kl. 17.25

Folkeoplysningsudvalget - Mødeplan 2010
Sag nr. 4

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til mødedag og tidspunkt for 2010.  Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslag til mødeplan for 2010 godkendes.

Beslutning

Godkendt

Udpegning af repræsentant til Integrationsrådet i Rødovre Kommune
Sag nr. 5

Sagens kerne

Udpegning af 1 repræsentant, samt 1 suppleant valgt af og blandt Folkeoplysningsudvalget til Integrationsrådet for perioden 01.01.2010 – 31.12.2013.  Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der udpeges 1 repræsentant , samt 1 suppleant til Integrationsrådet for perioden 01.01.2010 – 31.12.2013.

Beslutning

Jan Quaade blev valgt som repræsentant. Per Biener blev valgt som suppleant.

Ansøgning om tilskud fra reklameordningens 15%-pulje - "Udviklingspuljen" - Rødovre Håndboldklub ansøger om tilskud til en Octopus Trainer
Sag nr. 6

Sagens kerne

Rødovre Håndboldklub ansøger ”Reklameordningens ”udviklingspulje” om tilskud på kr. 25.400 til en Octopus Trainer.  Børne- og Kulturforvaltningen forelægger, sagen til drøftelse. Rødovre Håndboldklub ansøger ”Reklameordningens ”udviklingspulje” om tilskud på kr. 25.400 til en Octopus Trainer.  Børne- og Kulturforvaltningen forelægger, sagen til drøftelse.

Beslutning

Ansøgningen ikke imødekommet.

Ansøgning om tilskud fra Folkoplysningsudvalgets "Initiativpulje" - Rødovre Statsskoles Volleyball Klub ansøger om tilskud til skoleturnering i Kidsvolley 2010
Sag nr. 7

Sagens kerne

Rødovre Statsskoles Volleyball Klub ansøger ”Initiativpuljen” om tilskud på kr. 22.302,- i forbindelse med afholdelse af skoleturnering i Kidsvolley den 19. februar 2010.  Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse. 

Beslutning

Der ydes en underskudsgaranti på indtil 11.151,- kr.

Ansøgning om tilskud fra reklameordningens 15%-pulje - Rødovre Red Bulls Floorball Club ansøgning om tilskud til transport i forbindelse med turneringskamp på Bornholm
Sag nr. 8

Sagens kerne

Rødovre Red Bulls Floorball Club ansøger ”Reklameordningens 15%´s pulje” om tilskud på kr. 3.750,- i forbindelse med turneringskamp på Bornholm.  Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Beslutning

Ansøgningen ikke imødekommet.

Ansøgning om tilskud fra "Reklameordningens 15%-pulje" - G.I.F. Orient ansøger om tilskud til 7 spillere der er udtaget til at deltage i VM 2010 i Italien, i kørestols-hockey
Sag nr. 9

Sagens kerne

G.I.F. Orient ansøger i brev af 29. januar 2010 om tilskud fra ”Reklameordningens 15%´s pulje” på kr. 21.000,- i forbindelse med at 7 af klubbens spillere er udtaget til at deltage i VM 2010 i Italien, i kørestolshockey.  Børne- og Kulturforvaltning forelægger sagen til drøftelse.

Beslutning

Jan Quaade deltog ikke i behandlingen af sagen. Der ydes en underskudsgaranti på indtil 21.000 kr.

Ansøgning om tilskud fra "Reklameord-ningens 15%-pulje" "Udviklingspuljen"- Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub ansøger om tilskud i forbindelse med deltagelse i Nordiske Mesterskaber i Norge
Sag nr. 10

Sagens kerne

Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub, Kunstskøjte afd. ansøger om tilskud fra ”Reklameordningens 15%´s pulje” ”Udviklingspuljen” om et tilskud på kr. 10.000,- i forbindelse med deltagelse i Nordiske Mesterskaber i Norge i dagene 3. - 7. februar 2010.  Børne- og Kulturforvaltning forelægger sagen til drøftelse.

Beslutning

Der ydes en underskudsgaranti på indtil 2.680,- kr.

Ansøgning om tilskud fra "Reklameordningens 15%-pulje" - Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub ansøger om tilskud til DM 2010
Sag nr. 11

Sagens kerne

Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub ansøger ”Reklameordningens 15%´s pulje” om tilskud på kr. 110.500,- i forbindelse med klubbens deltagelse i DM 2010.  Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Beslutning

Der ydes en underskudsgaranti på indtil 54.960,- kr.

Nye godkendte foreninger i perioden 2010 - 2013
Sag nr. 12

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har godkendt følgende forening som låneberettiget:
  • Foreningen ”Multiboldbane”
Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Beslutning

Til efterretning.

Folkeoplysende foreningsarbejde - lovpligtig erklæring om indhentning af børneattest
Sag nr. 13

Sagens kerne

Kulturministeriet har i lov nr. 1523 af 27.12.2009 ændret Folkeoplysningsloven, således at de folkeoplysende foreninger har pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattester.  Erklæringen er en betingelse for, at kommunalbestyrelsen kan yde tilskud eller anvise lokaler.  Børne-og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Beslutning

Anbefales til Kultur og Fritidsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget - principper for fordeling af haltimer m.v.
Sag nr. 14

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen anmoder jf. de fastlagte principper for fordeling af haltimer m.v. om godkendelse af, at de 4 valgte foreningsrepræsentanter valgt af idrætsforeninger sammen med formændene for Brugerbestyrelsen ved Rødovrehallen og Rødovre Stadionhal på vegne af Folkeoplysningsudvalget forestår den årlige fordeling, første gang for sæsonen 2010/2011.  Børne- og Kulturforvaltning indstillerat forslaget godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Diverse - Folkeoplysningsudvalget 2010 - 2013
Sag nr. 15

Beslutning

Til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK