Børne- og Skoleudvalget

11-05-2010

Sager 53 - 62

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 53

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Islev Skole - gul bygning, stueetage - etablering af basis- og grupperum, godkendelse af projektforslag og ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 54

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag vedrørende etablering af basis- og grupperum i stueetagen i Islev Skoles gule bygning. På anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på 5.800.000 kr. til ovennævnte projekt. Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Islev Skole, udarbejdet maj 2007. Der er den 23.03.2010 givet en anlægsbevilling på 160.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag. Der søges om tillæg til anlægsbevillingen på 5.640.000 kr. til ovennævnte projekt, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 5.800.000 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes i licitation som fagentreprise,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver, og
   
 4. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 5.640.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Islev Skole, Indskoling - retablering og fornyelse af skolegård mod øst samt renovering af skolegård mod vest - godkendelse af dispositionsforslag og ansøgning om bevilling
Sag nr. 55

Sagens kerne

Godkendelse af dispositionsforslag af 22.04.2010 vedrørende retablering og fornyelse af skolegård mod øst, herunder fjernelse af sveller samt renovering af skolegård mod vest på grund af problemer med afvanding. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på 651.000 kr. til retablering og fornyelse af skolegården med øst. Endvidere er der i anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 afsat rådighedsbeløb på 400.000 kr. til renovering af skolegården mod vest på grund af manglende afvanding. Der søges om en anlægsbevilling på 651.000 kr. samt om en anlægsbevilling på 400.000 kr. til gennemførelse af projekterne.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at dispositionsforslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at projekterne udbydes som samlet opgave i licitation som fagentreprise,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager projekternes gennemførelse,
   
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 610.000 kr. til retablering og fornyelse af skolegård mod øst, og
   
 5. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 400.000 kr. til renovering af skolegård mod vest.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Børnehuset Elvergården - renovering af garderobe og toiletrum samt etablering af personalefaciliteter, programforslag - ansøgning om bevilling
Sag nr. 56

Sagens kerne

Godkendelse af programforslag vedrørende renovering af garderobe og toiletrum samt etablering af personalefaciliteter i Børnehuset Elvergården. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på 620.000 kr. til ovennævnte. Der søges om en anlægsbevilling på 620.000 kr. til gennemførelse af projektet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at programforslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes i fagentreprise i underhåndsbud,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse, og
   
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 620.000 kr. til ovennævnte projekt.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Etablering af hæve/sænkepusleborde i daginstitutioner - programforslag, ansøgning om bevilling
Sag nr. 57

Sagens kerne

Godkendelse af programforslag vedrørende etablering af hæve/sænkepusleborde i daginstitutioner. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat 1.112.000 kr. incl. følgeudgifter til ovennævnte projekt. Der søges om en anlægsbevilling på 1.112.000 kr. til gennemførelse af projektet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at programforslag og tidsplan godkendes,
     
 2. at arbejdet udbydes i fagentrepriser i underhåndsbud,
     
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse, og
   
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.112.000 kr.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 58

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Etablering af tilbud til 6. klasserne på tre skoler
Sag nr. 59

Sagens kerne

Sagen omhandler etablering af 25 pladser i SFO II på de skoler, som ikke har café-væresteder. Sagen er en genoptagelse fra 23.03.2010, hvor Kommunalbestyrelsen vedtog at sende sagen i høring på de berørte skoler.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der etableres 25 pladser til 6. klasseelever i SFO II på hver af de 3 skoler, som i dag ikke har café-væresteder (Rødovre, Valhøj og Nyager Skoler),
   
 2. at serviceniveauet fastsættes ens i de nye 6. klassetilbud og de eksisterende café-væresteder,
   
 3. at udgiften finansieres ved, at forældrebetalingen for de eksisterende café-væresteder og de nye 6. klassestilbud i SFO II fastsættes til 521 kr. pr. måned fra og med den 01.08.2010.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Bedre Tværfaglig Indsats - Samarbejdsmodel for børn og unge med særlige behov i Rødovre
Sag nr. 60

Sagens kerne

Rødovre Kommune søgte i efteråret 2008 Velfærdsministeriet om puljemidler med henblik på at implementere den model og de redskaber, som blev udviklet i 'Projekt Bedre Tværfaglig Indsats' (BTI) i 2006. I december 2008 fik Rødovre Kommune tildelt 888.300 kroner. Projektet er nu tilendebragt, og der er udviklet en model for det tværfaglige samarbejde omkring børn og unge med særlige behov i Rødovre Kommune. Modellen bygger på det hidtidige samarbejde i lokaliseringen og inddrager andre aktører både i og udenfor kommunen. Sagen forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at samarbejdsmodel for børn og unge med særlige behov i Rødovre godkendes.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget).

Redegørelse til rammeaftale 2011 på det sociale område og specialundervisning
Sag nr. 61

Sagens kerne

Kommunerne skal indsende redegørelse til regionen til brug for udarbejdelse af den samlede rammeaftale for 2011 på social- og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen er en samlet opgørelse af kommunernes forventninger til udbud og efterspørgsel i Region Hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet med henblik på at opfylde den samlede kommunale forsyningsforpligtelse på disse områder fremover. Sagen behandles samtidigt i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og i Børne- og Skoleudvalget.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Rødovre Kommunes redegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 62

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK