Social- og Sundhedsudvalget

11-05-2010

Sager 43 - 47

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 43

Beslutning

Taget til efterretning

Kvartalsvis fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sag nr. 44

Sagens kerne

Denne oversigt vedrører perioden 21.01.2010 - 20.04.2010.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bedre Tværfaglig Indsats - Samarbejdsmodel for børn og unge med særlige behov i Rødovre
Sag nr. 45

Sagens kerne

Rødovre Kommune søgte i efteråret 2008 Velfærdsministeriet om puljemidler med henblik på at implementere den model og de redskaber, som blev udviklet i 'Projekt Bedre Tværfaglig Indsats' (BTI) i 2006. I december 2008 fik Rødovre Kommune tildelt 888.300 kroner. Projektet er nu tilendebragt, og der er udviklet en model for det tværfaglige samarbejde omkring børn og unge med særlige behov i Rødovre Kommune. Modellen bygger på det hidtidige samarbejde i lokaliseringen og inddrager andre aktører både i og udenfor kommunen. Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget.
 
Social-og Sundhedsforvaltningen indstiller, at samarbejdsmodel for børn og unge med særlige behov i Rødovre godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Rammeaftale for 2011 for Social- og Specialundervisningsområdet
Sag nr. 46

Sagens kerne

Kommunerne skal indsende redegørelse til regionen til brug for udarbejdelse af den samlede rammeaftale for 2011 på social- og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen er en samlet opgørelse af kommunernes forventninger til udbud og efterspørgsel i Region Hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet med henblik på at opfylde den samlede kommunale forsyningsforpligtelse på disse områder fremover. Sagen behandles samtidigt i Beskæftigelsesudvalget og i Børne- og Skoleudvalget.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Rødovre Kommunes redegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 47

Beslutning

Intet