Beskæftigelsesudvalget

11-05-2010

Sager 28 - 33

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 28

Beslutning

Taget til efterretning

Beskæftigelsesplan 2011 for Rødovre Jobcenter - 1. udkast
Sag nr. 29

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger udkast til Beskæftigelsesplan 2011 til drøftelse.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2011 godkendes og sendes til høring jf. tidsplanen.
     
  2. at der udarbejdes en Gennemførelsesplan til beskæftigelsesplanen, der forelægges Beskæftigelsesudvalget i november 2010.

Beslutning

Godkendt

Projekt Førtidspensionister i arbejde
Sag nr. 30

Sagens kerne

Som led i regeringens handicapstrategi fra 2009 har Arbejdsmarkedsstyrelsen inviteret Jobcentre til at deltage i et projekt, der skal tilbyde førtidspensionister hjælp til at komme i job. Rødovre Jobcenter og Jobcenter Ballerup er inviteret til deltagelse i projektet i et fællesprojekt, der løber fra april 2010 til udgangen af 2011. Jobcentrene i Rødovre og Ballerup har i fællesskab modtaget tilskud på kr. 1.000.000 til projektet til frikøb/ansættelse af virksomhedskonsulenter og til informationsvirksomhed. Ballerup Jobcenter er bevillingshaver, og lønudgifter afholdt af Rødovre Jobcenter faktureres til Ballerup Jobcenter op til kr. 450.000 i perioden.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at 'Projekt Førtidspensionister i Arbejde' iværksættes i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og tidsplanen.

Beslutning

Godkendt

Kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter 1. kvartal 2010
Sag nr. 31

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter for 1. kvartal 2010.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter 1. kvartal 2010 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Rammeaftale for 2011 for Social- og Specialundervisningsområdet
Sag nr. 32

Sagens kerne

Kommunerne skal indsende redegørelse til regionen til brug for udarbejdelse af den samlede rammeaftale for 2011 på social- og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen er en samlet opgørelse af kommunernes forventninger til udbud og efterspørgsel i Region Hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet med henblik på at opfylde den samlede kommunale forsyningsforpligtelse på disse områder fremover. Sagen behandles samtidigt i Social- og Sundhedsudvalget og i Børne- og Skoleudvalget.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Rødovre Kommunes redegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 33

Beslutning

Intet

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK