Børne- og Skoleudvalget

08-06-2010

Sager 68 - 75

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 68

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Valhøj Skole - renovering af tartanbelægning, atletikbanen - ansøgning om bevilling
Sag nr. 69

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat 266.000 kr. til renovering af tartanbelægningen på atletikbanen. Der søges om en anlægsbevilling på 266.000 kr. til gennemførelse af projektet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at programforslag samt tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes i fagentreprise med indhentning af underhåndsbud,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse, og
   
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 266.000 kr.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Skolen ved Milestedet - nyt slidlag i skolegård, ansøgning om bevilling
Sag nr. 70

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat 250.000 kr. til fornyelse af belægninger i skolegården på Skolen ved Milestedet. Der søges om en anlægsbevilling på 250.000 kr. til gennemførelse af projektet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at programforslag samt tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes i fagentreprise med indhentning af underhåndsbud,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse, og
   
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 250.000 kr.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Skolen ved Milestedet - udskiftning af vinduesparti mod Roskildevej, ansøgning om bevilling
Sag nr. 71

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på 518.000 kr. til udskiftning af vinduesparti mod Roskildevej. Der søges om en anlægsbevilling på 518.000 kr. til gennemførelse af udskiftningen.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at programforslag samt tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes i underhåndsbud,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse, og
   
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 518.000 kr. til ovennævnte projekt.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 72

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger og behov for daginstitutionspladser.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lokalaftale om løn- og arbejdsforhold for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune 2010/2011
Sag nr. 73

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen og Rødovre Lærerforening har forhandlet løn- og arbejdsforhold for lærere og børnehaveklasseledere i Rødovre Kommune for skoleåret 2010/2011.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at lokalaftalen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (til Økonomiudvalget).

Kommuneplan 2010 -2022 - Offentlig høring og endelig vedtagelse
Sag nr. 74

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 22.12.2009 (sag nr. 213) Forslag til Kommuneplan 2010-2022 og besluttede at udsende denne i offentlige høring i otte uger fra 27.01.2010 til 23.03.2010. I høringsperioden indkom 24 bemærkninger og indsigelser til kommuneplanforslaget. Heraf indstilles syv forslag til ændringer i kommuneplanen. Forslag til ændringer fremgår af sagsfremstillingen. Miljøcenter Roskilde har indsendt indsigelse vedrørende stationsnærhed i henhold til Fingerplan 2007. I henhold til Planlovens § 29 skal Miljøministeren fremsætte indsigelse mod forslag til bl.a. kommuneplaner, der ikke er i overensstemmelse med overordnede interesser og i henhold til § 28 kan et planforslag ikke vedtages endeligt, før der er opnået enighed mellem parterne om nødvendige ændringer. Borgmesteren har i brev af 12.04.2010 anmodet Miljøministeren om at revurdere Miljøcenter Roskildes indsigelse vedrørende det særlige lokaliseringsområde omkring bymidten. Rødovre Kommune har ikke modtaget tilbagemelding fra Miljøministeren og har derfor besluttet at vedtage Kommuneplan 2010-2022, hvor det særlige lokaliseringsområde omkring bymidten er fastholdt. Kommuneplan 2010-2022 fremlægges derfor til endelig vedtagelse, idet det forudsættes, at Miljøministeren følger Rødovre Kommunes anmodning om at indsigelsen vedrørende det særlige lokaliseringsområde omkring bymidten trækkes tilbage. De indkomne bemærkninger og indsigelser besvares som foreslået i 'Behandling af høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2010-2022'.
 
Direktionen indstiller,
 1. at Kommuneplan 2010-2022 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen, samt
   
 2. at Kommuneplan 2010-2022 offentliggøres.

Beslutning

Anbefales med 4 stemmer for (A + V). 1 medlem (F) stemmer imod, idet rammen for bebyggelse af området 7F04 ønskes reduceret. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 75

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK