Folkeoplysningsudvalget

15-06-2010

Sager 25 - 33

Fold alle ud

Meddelelser - Folkeoplysningsudvalget 2010 - 2013
Sag nr. 25

Sagens kerne

Emner til konferencen i Jørlunde.
Orientering om rekonstruktionsplan for Den Selvejende Institution Foreningshuset.

Beslutning

Taget til efterretning

Nye godkendte foreninger i perioden 2010 - 2013
Sag nr. 26

Sagens kerne

Børne-og Kulturforvaltningen har godkendt følgende foreninger som låneberettiget:
  • Foreningen for Langelændere
  
Og følgende foreninger som tilskudsberettigede:
            
  • Rødovre CPH ALL STARS
            
Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til efterretning.

Ansøgning om tilskud fra reklameord-ningens 15%-pulje - Rødovre Skøjte- og Is-hockey Klub, Kunstskøjteafd. ansøger om tilskud til Skøjtecamp i Oberstdorf i som-meren 2010
Sag nr. 27

Sagens kerne

Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub, Kunstskøjteafd. ansøger om tilskud fra Udviklingspuljen på kr. 30.000,- i forbindelse med et af klubbens medlemmers deltagelse i en Skøjtecamp i Oberstdorf, sommeren 2010. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, idet der ikke er flere midler i puljen.

Beslutning

Godkendt.

Ansøgning om tilskud fra reklameordningens 15%-pulje - Rødovre Statsskoles Volleyball Klub ansøger om tilskud til Kursusaktivitet.
Sag nr. 28

Sagens kerne

Rødovre Statsskoles Volleyball Klub ansøger om tilskud på kr. 9.000,- i forbindelse med klubbens ungdomsspilleres deltagelse i volleyballsommerlejr fra den 27. juni - 1. juli 2010. Børne -og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen ikke imødekommes, idet der ikke er flere midler i puljen.

Beslutning

Godkendt

Ansøgning om tilskud fra reklameord-ningens 15%-pulje - Rødovre CPH All Stars ansøger om tilskud i forbindelse med delta-gelse i det officielle Europamesterskaber i Skaterhockey, i Tyskland den 1- . 4. juli 2010
Sag nr. 29

Sagens kerne

Rødovre CPH All Stars ansøger om tilskud på kr. 22.166,- i forbindelse med deltagelse i det officielle Europamesterskaber i Skaterhockey, i dagene 1. - 4. juli 2010. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, idet der ikke er flere midler i puljen.

Beslutning

Godkendt.

Ansøgning om tilskud fra reklameordningens 15%-pulje - DBBF ansøger om tilskud i forbindelse med deltagelse EM i Basketball, for U 20 spillere.
Sag nr. 30

Sagens kerne

Dansk Basketball forbund ansøger om tilskud på kr. 3.000,- til 1 spilleres deltagelse i EM for landshold, som foregår i Østrig i dagene 14. - 24. juli 2010. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at ansøgningen ikke imødekommes, idet
  1. at det ikke er en Rødovre forening, der spilles i
                
  2. at der ikke er nogle midler i puljen.

Beslutning

Ad. 1. Godkendt Ad. 2. Punktet indgår ikke i vurderingen

Rødovre Håndbold - Træningstider i Rødovrehallen
Sag nr. 31

Sagens kerne

Rødovre Håndboldklub ansøger om træningstid i Rødovrehallen til deres old girls, samt øvrige sekunda hold. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Beslutning

Sagen udsættes, idet den først fremsendes til udtalelse i brugerbestyrelsen i Rødovrehallen.

Godkendelse af ny forening - Indian Sports Club
Sag nr. 32

Sagens kerne

Indian Sports Club ansøger om godkendelse som forening. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Beslutning

Ikke imødekommet.

Diverse - Folkeoplysningsudvalget 2010 - 2013
Sag nr. 33

Sagens kerne

Protokollen oplæst og godkendt.
Mødet hævet kl. 18.25