Kultur- og Fritidsudvalget

14-09-2010

Sager 51 - 54

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 51

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Vestbad, ud- og ombygning - ansøgning om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb
Sag nr. 52

Sagens kerne

Anlægsbevillingen til ud- og ombygning af Vestbad er nedskrevet med 4.761.000 kr., der er overført til investeringsoversigten i budgetforslag 2011. Der skulle retteligt have været afsat 4.224.000 kr. i budgetforslag 2011, idet difference på 537.000 kr. er henhørende under 2010 til gennemførelse af resterende arbejder. Der ansøges om et tillæg til anlægsbevillin-gen/rådighedsbeløb i 2010 på 537.000 kr. til gennemførelse af resterende arbejder.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at det afsatte beløb i budgetforslag 2011 nedskrives med 537.000 kr. til 4.224.000 kr. med en regulering af indtægt fra Brøndby Kommune til 2.112.000 kr., og
     
  2. at der afsættes rådighedsbeløb på 537.000 kr. finansieret af kassen i 2010, og
      
  3. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 537.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af resterende arbejder.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Kvalitetskontrakt 2010/2011
Sag nr. 53

Sagens kerne

Som led i regeringens kvalitetsreform skal der udarbejdes en kvalitetskontrakt. I kvalitetskontrakten skal kommunalbestyrelsen opstille kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen. Hensigten er at give borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål der arbejdes hen imod. Kommunalbestyrelsen beslutter selv, hvilke delområder/opgaver den vil sætte fokus på i kvalitetskontrakten og hvilke service- og kvalitetsmål, den ønsker at opstille som mål på de enkelte serviceområder. Vurderingen skal omfatte en kort beskrivelse af veje til at opfylde de opstillede mål. Sagen behandles samtidig i alle udvalg. 
 
Direktionen indstiller, at Kvalitetskontrakt 2010/2011 godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 54

Beslutning

Taget til efterretning

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK