Beskæftigelsesudvalget

17-08-2010

Sager 41 - 44

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 41

Beslutning

Taget til efterretning

Fremrykket indsats for unge og ny chance
Sag nr. 42

Sagens kerne

I forbindelse med Folketingets Ungepakke for ledige gennemføres to kampagner:
  • En fremrykket indsats, hvor unge 18 -19-årige modtager samtaler og aktiveringstilbud tidligere ('Straksindsats')
     
  • En ny chance til unge, der har modtaget offentlig forsørgelse mere end 12 måneder, hvor redskabet er virksomhedspraktik og løntilskud ('Ny chance til unge').
 
Kampagnerne løber i ca. halvandet år frem til den 31. december 2011. Der ydes en statslig økonomisk bonus til Rødovre Kommune, såfremt de opstillede mål, som beskrevet i sagsfremstillingen, indfries. Indtægterne opgøres endeligt efter kampagnernes afslutning og tages i begge tilfælde til indtægt på konto 6.45.53. I forhold til 'Straksindsatsen' sker anvisningen af tilskud først ved kampagnens afslutning den 31. december 2011. Der gives en indtægtsbevilling i 2010 og 2011 til kampagnen 'Ny chance til unge'. 
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at orienteringen tages til efterretning
     
  2. at de nævnte bevillinger godkendes.

Beslutning

1. Indstilles taget til efterretning 2. Anbefales (Økonomiudvalget)

Budgetforslag 2011
Sag nr. 43

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2011, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 25. august 2010.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Diverse
Sag nr. 44

Beslutning

Forslag til mødeplan taget til efterretning