Folkeoplysningsudvalget

24-08-2010

Sager 34 - 39

Fold alle ud

Meddelelser - Folkeoplysningsudvalget 2010 - 2013
Sag nr. 34

Sagens kerne

Spørgsmål til konferencen
Fordeling af § 6, stk. udskydes til november møderækken.
Fordeling af Rødovreordningen udskydes til december møderækken.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ansøgning om tilskud fra "Initiativpuljen" - Cykelklubben CK FIX ansøger om tilskud til lånecykler
Sag nr. 35

Sagens kerne

Cykelklubben CK FIX ansøger om kr. 25.000 til indkøb af lånecykler til nye børn og unge, som vil prøve denne sport.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Imødekommet med en underskudsgaranti på indtil kr. 25.000.

Ansøgning om tilskud fra "Initiativpuljen" - Rødovre Ungdomskultur Forening ansøger om tilskud til "Unge skaber fester for alle"
Sag nr. 36

Sagens kerne

Rødovre Ungdomskultur Forening ansøger om tilskud fra  Initiativpuljen på kr. 19.000,- i forbindelse med projektet  Unge skaber fester for alle
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, idet det ikke er en folkeoplysende aktivitet.

Beslutning

Tina A. Messaoudi mødte kl. 17.15 Godkendt.

Rødovre Håndbold - Træningstider i Rødovrehallen
Sag nr. 37

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 31 på Folkeoplysningsudvalgets møde den 15. juni 2010.
Rødovre Håndboldklub ansøger om træningstid i Rødovrehallen til deres old girls, samt øvrige sekunda hold.
Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Beslutning

Ansøgningen ikke imødekommet, idet de pt. aftalte fordelingsprincipper fastholdes. Brugerbestyrelsens redegørelse tages til efterretning.

Budgetforslag 2011 ff. - Folkeoplysningsudvalget.
Sag nr. 38

Sagens kerne

Budgetforslag 2011ff er nu oversendt til politisk behandling og skal i henhold til tidsplanen endeligt godkendes på Kommunalbestyrelsens møde den 12.10.2010.
Den samlede ramme til Folkeoplysning udgør i budgetforslag 2011 kr. 8.210.000.
Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til udtalelse.

Beslutning

Taget til efterretning. Jan Howy Rasmussen, RKA, finder at besparelsen er meget uheldig og vil ramme gruppen hårdt.

Diverse - Folkeoplysningsudvalget 2010 - 2013
Sag nr. 39

Sagens kerne

Protokollen oplæst og godkendt.
Mødet hævet kl.17.55.