Børne- og Skoleudvalget

05-10-2010

Sager 101 - 105

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 101

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Nyager Skole - etablering af ny hovedindgang samt renovering af billedkunstlokale, godkendelse af projektforslag og ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 102

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag vedrørende etablering af ny hovedindgang mellem Nyager Skoles hovedfløj og klassefløjene ud mod Ejbyvej og den nye parkeringsplads. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på 1.548.000 kr. til ovennævnte projekt, incl. renovering af billedkunstlokale. Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Nyager Skole, udarbejdet maj 2007. Der søges om anlægsbevilling på 1.548.000 kr. til gennemførelse af projektet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
     
  2. at arbejdet udbydes som fagentrepriser i underhåndsbud,
     
  3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse, og
     
  4. at der gives en anlægsbevilling på 1.548.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 103

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2009
Sag nr. 104

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2009, herunder aktiviteter, møder og medlemsstatus. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2009 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 105

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK