Social- og Sundhedsudvalget

05-10-2010

Sager 75 - 79

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 75

Beslutning

Taget til efterretning

Samarbejdsprojekt vedrørende uhensigtsmæssige genindlæggelser
Sag nr. 76

Sagens kerne

Der gennemføres i øjeblikket en tværkommunal, tværsektoriel journaludveksling med henblik på at identificere mulige årsager til uhensigtsmæssige genindlæggelser på medicinsk afd. O på Herlev hospital. Projektet er finansieret af Region Hovedstadens Forebyggelsespulje.
  Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at der gives en indtægtsbevilling på 92.220 kr. i 2010 til funktionen 04.62.88 til ovennævnte projekt.
     
  2. at der gives en udgiftsbevilling på 92.220 kr. i 2010 til funktionen 04.62.88 til ovennævnte projekt.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2009
Sag nr. 77

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2009, herunder aktiviteter, møder og medlemsstatus. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2009 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Status på Sundhedsaftale 2011 - 2014
Sag nr. 78

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger status på arbejdet med Sundhedsaftale, der skal være gældende for perioden 2011 til 2014. Sundhedsaftalen består af en fælles tværgående del, der gælder for alle kommuner i Regionen og en tillægsaftale, der alene gælder for Rødovre Kommune.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orientering om status på arbejdet med sundhedsaftale 2011 - 2014 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Diverse
Sag nr. 79

Beslutning

Intet