Social- og Sundhedsudvalget

05-10-2010

Sager 75 - 79

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 75

Beslutning

Taget til efterretning

Samarbejdsprojekt vedrørende uhensigtsmæssige genindlæggelser
Sag nr. 76

Sagens kerne

Der gennemføres i øjeblikket en tværkommunal, tværsektoriel journaludveksling med henblik på at identificere mulige årsager til uhensigtsmæssige genindlæggelser på medicinsk afd. O på Herlev hospital. Projektet er finansieret af Region Hovedstadens Forebyggelsespulje.
  Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at der gives en indtægtsbevilling på 92.220 kr. i 2010 til funktionen 04.62.88 til ovennævnte projekt.
     
  2. at der gives en udgiftsbevilling på 92.220 kr. i 2010 til funktionen 04.62.88 til ovennævnte projekt.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2009
Sag nr. 77

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2009, herunder aktiviteter, møder og medlemsstatus. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2009 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Status på Sundhedsaftale 2011 - 2014
Sag nr. 78

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger status på arbejdet med Sundhedsaftale, der skal være gældende for perioden 2011 til 2014. Sundhedsaftalen består af en fælles tværgående del, der gælder for alle kommuner i Regionen og en tillægsaftale, der alene gælder for Rødovre Kommune.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orientering om status på arbejdet med sundhedsaftale 2011 - 2014 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Diverse
Sag nr. 79

Beslutning

Intet

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK