Kommunalbestyrelsen

12-10-2010

Sager 215 (ØU 254/2010) - 216

Fold alle ud

Budgetforslag 2011 - budgetoverslagsår 2012-2014, 2. behandling
Sag nr. 215 (ØU 254/2010)

Sagens kerne

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandlede henholdsvis den 25. august og 7. september budgetforslag 2011. Der er siden 1. behandlingen fremkommet følgende ændringer:
 • Administrationens tekniske ændringsforslag
 • Politiske ændringsforslag
 • Øvrige ændringsforslag
Administrationens tekniske ændringsforslag De tekniske ændringer er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 8. september 2010. De tekniske ændringer vedrører nye skøn, nye KB-beslutninger, ny lovgivning og budgetneutrale omplaceringer. Politiske ændringsforslag Der er indkommet fælles ændringsforslag fra grupperne: A, F, O, C og V. Øvrige ændringer Provstiet har indmeldt tal, som betyder, at kirkeskatten kan fastsættes uændret til 0,72 procent. 
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at budgetforslag 2011 (2012-2014) med de af administrationen stillede tekniske og øvrige ændringer godkendes, jf. afstemningshæftet,
   
 2. at der vælges det statsgaranterede grundlag for skatter, tilskud og udligning i 2011, jf. afstemningshæftets punkt 120, 
   
 3. at der tages stilling til de politiske ændringsforslag til budgetforslag 2011 (2012-2014) og kassebeholdningen, jf. afstemningshæftet,
   
 4. at kirkeskatten for 2011 fastsættes til 0,72 procent.  
Økonomiudvalget: Budgetforslag 2011, budgetoverslagsår 2012-2014 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 12. oktober 2010 jfr. afstemningshæftet. Det indstilles, at kasseopbygningen 2011 hensættes på konto 06 til uforudsete udgifter.    Klik her for at se sagsfremstillingen 
Klik her for at se afstemningshæftet

Beslutning

Budgetforslaget med tilhørende afstemningshæfte godkendt.

Diverse
Sag nr. 216

Beslutning

Taget til efterretning.