Børne- og Skoleudvalget

16-11-2010

Sager 108 - 114

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 108

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Køb af ejendommen Rødager Allé 123 til brug for børneinstitution - regnskab
Sag nr. 109

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for køb af Menighedshuset, Rødager Allé 123 til brug for indretning til børneinstituionen Regnbuen.
 
Bevilling 29.01.20084.700.000 kr.
Købesum incl. omkostninger 4.730.687 kr.

Merforbrug

30.687 kr.


Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at regnskabet godkendes, og
   
 2. at merforbruget på 30.687 kr. finansieres af kassen.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Fleksibel frokostordning i daginstitutionerne
Sag nr. 110

Sagens kerne

Ved en ændring af Dagtilbudsloven er det besluttet, at kommunens børnehavebørn skal tilbydes en frokostordning i 2011. Ordningen er fuldt ud forældrefinansieret. I følge loven har institutionernes forældrebestyrelser mulighed for at fravælge tilbuddet om en fleksibel frokostordning. Kommunalbestyrelsen har tidligere den 31. august 2010 behandlet en sag om fleksibel frokostordning i kommunens daginstitutioner.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at frokostordninger tilbydes til børnehavebørn fra 1. august 2011,
   
 2. at forældrebetalingen for et sundt frokostmåltid fastsættes til ca. 600 kr. pr. måned eksklusiv moms (11 måneders betaling),
   
 3. at de foreslåede retningslinier for fravalg af kommunale fleksible frokostordninger godkendes og fremsendes til forældrebestyrelserne,
   
 4. at de foreslåede retningsliner indarbejdes i henholdsvis styrelsesvedtægter og driftsoverenskomster,
    
 5. at de af Børne- og Kulturforvaltningen foreslåede retningslinier for forældrearrangerede frokostordninger godkendes,
    
 6. at maksimumsprisen for forældrearrangerede frokostordninger følger prisen for den kommunale frokostordning, og
   
 7. at kommunens visitationsregler til dagtilbud ændres, således at det fremgår, at kommunen opfylder sin pasningsgaranti, når barnet tilbydes en alderssvarende plads, uanset om den tilbudte institution har fravalgt frokostordning eller ej.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 111

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvikling af strukturen på de to specialfritidshjem Skovmosen og Espevangen
Sag nr. 112

Sagens kerne

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 17.08.2010 blev det besluttet at nedsætte et udvalg, som skulle fremkomme med forslag til en ændret struktur på de to specialfritidshjem Skovmosen og Espevangen,
 
a) der i højere grad tilgodeser børnenes mulighed for etablering og fastholdelse af kammeratskaber, b) der sikrer en mere optimal udnyttelse af den samlede lokalemasse, samt c) der kan sikre samme kvalitet til en lavere udgift.
 
Udvalget fremlægger her sine konklusioner.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at de to specialpædagogiske fritidshjem Espevangen og Skovmosen sammenlægges pr. 01.08.2011 til ét fritidshjem,
   
 2. at der etableres lokalefællesskab mellem Skovmoseskolen og det sammenlagte fritidshjem,
   
 3. at der etableres en forpligtende samarbejdsstruktur mellem Skovmoseskolen og fritidshjemmet vedrørende fælles administrative forhold som for eksempel befordring af elever og visitationer, og som sikrer en optimal udnyttelse af lokalemassen,
   
 4. at effektiviseringsgevinsten på årligt 500.000 kr. indregnes ved for budgetlægningen for 2012 ff., og at takstberegningen tilpasses hermed,
   
 5. at effektiviseringsgevinsten for 2011 på i alt 208.300 kr. anvendes som delvis finansiering til etablering af en elevator på Espevangen, samt
   
 6. at forslaget sendes i høring i de tre nuværende bestyrelser og genoptages på januarmøderækken 2011.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Redegørelse vedrørende idrætsprofilskolen
Sag nr. 113

Sagens kerne

Valhøj Skole fremlægger status og evaluering af de første 15 måneder som idrætsprofilskole.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at redegørelsen tages til efterretning, og
   
 2. at der udarbejdes en evaluering til majmøderækken 2011 med inddragelse af de deltagende idrætsforeninger.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 114

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK